Giám mục Nguyễn Thái Hợp và Nhạc sĩ Ngô Tín “trở cờ”-VCo65ng sản VN là “con đĩ ” mà Trump và Un dùng thôi.

Giám mục Nguyễn Thái Hợp và Nhạc sĩ Ngô Tín “trở cờ”-Nước CSVN là “con đĩ” mà Trump và Un Bắc Hàn dùng thôi.

VIETSTAR MEDIA: ĐỨC GIÁM MỤC NGUYỄN THÁI HỢP và NHẠC SĨ NGÔ TIN “TRỞ CỜ” ???

https://www.youtube.com/watch?v=Bcf-opm6Tgw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Ax6jr_A2g-e2mZM3cwetAuxYRNRz2A1bS5laB_vFFr7jUp4T9MeeEy3Y

youtube.png

VIETSTAR MEDIA: ĐỨC GIÁM MỤC NGUYỄN THÁI HỢP và NHẠC SĨ NGÔ TIN “TRỞ CỜ”…

TOPIC: CHUYỆN KHÓ NÓI (2-12-2019) TITLE: NHẠC SĨ NGÔ TÍN “BƯNG BÔ VIÊN”… AUDIO/VIDEO: vIVETSTAR MEDIA | phan n…

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam: Dân chống Cộng nói gì?

https://www.youtube.com/watch?v=2HuW2f6pQyY&t=1440s

youtube.png

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam: Dân chống Cộng nói gì?

Thông điệp liên bang Hoa Kỳ và hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Việt Nam: Việt Nam được gì, mất gì trong vai trò …

https://www.youtube.com/watch?v=dc0A-WqiOXs

https://www.youtube.com/watch?v=dc0A-WqiOXs

youtube.png

Thế Sự Thăng Trầm 020119 VNA-TV Part 1

Thế Sự Thăng Trầm 020119 VNA-TV Part 2

https://www.youtube.com/watch?v=VM1X4ciOEL4&t=698s

youtube.png

Thế Sự Thăng Trầm 020119 VNA-TV Part 2

Thế Sự Thăng Trầm 020119 VNA-TV Part 3

https://www.youtube.com/watch?v=jvLmIgP4m7o

youtube.png

Thế Sự Thăng Trầm 020119 VNA-TV Part 3

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp:

Inline image

Inline image

Việt gian Việt Tân Hồng Thuận, về Việt Nam nhiều lần bưng bô cộng sản Việt Nam, “liên hệ” với Giám Mục Nguyễn Thái Hợp:

Giám Mục Nguyễn Hữu Long tân giám mục Vinh

Nhạc sĩ Ngô Tín với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ:

Inline image
Inline image

Ngô Kỷ và nhạc sĩ Ngô Tín tháng 1 năm 2019, trước khi Ngô Tín gặp Đàm Vĩnh Hưng

Inline image

Mời vào Facebook Ky Ngo:Ky Ngo
https://www.facebook.com/ngo.kyusa

facebook.png

Ky Ngo

Ky Ngo is on Facebook. Join Facebook to connect with Ky Ngo and others you may know. Facebook gives people the p…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s