CXN_083117_12 682_ Vòng vây tài chính ngày càng siết lại, DNNN chỉ còn của ôi, của thiu, của thối mà không ai thèm. Hết rồi những TĐ TCty bán được thu về bạc tỷ đô. Nợ công thì gần 500 tỷ đô và tăng năm một vì bôi chi còn, không tinh giản biên chế dc, trả nợ gốc và đáo h ạn lãi thì ngày càng tăng (hiện giờ là 770 tỷ mỗi ngày) (slowed down on sell-off, massive sell off DNNN by cities & central, PPP, terminology, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled): Liên tục bán, Tổng công ty Sông Đà vẫn chưa thể thoái hết vốn tại SEB

CXN_083117_12 682_ Vòng vây tài chính ngày càng siết lại, DNNN chỉ còn của ôi, của thiu, của thối mà không ai thèm. Hết rồi những TĐ TCty bán được thu về bạc tỷ đô. Nợ công thì gần 500 tỷ đô và tăng năm một vì bôi chi còn, không tinh giản biên chế dc, trả nợ gốc và đáo hạn lãi thì ngày càng tăng (hiện giờ là 770 tỷ mỗi ngày) (slowed down on sell-off, massive sell off DNNN by cities & central, PPP, terminology, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled): Liên tục bán, Tổng công ty Sông Đà vẫn chưa thể thoái hết vốn tại SEBChâu Xuân Nguyễn
xx
Mời đọc bài cũ 11 593 ngày 23.8.16…
CXN _082316_11 593_Cho đến khi chúng nó xoay qua xoay lại và nhận thấy đã bán hết rồi không còn gì để bán nữa thì lúc đó chính là lúc chúng nó sẽ tháo chạy y như 3 Dũng trước đại hội 12 (bolted, idiotic PM, routing, scrapping banks, assets sales, remaining assets, turn around remaining nothing): Đề xuất cổ phần hóa Agribank trong vòng 5 năm tới
xx
Châu Xuân Nguyễn

xx
CXN _061616_11 388_Sau khi 3D bán hết cái ngon rồi thanh thản ra đi (theo lời Phó Cục Trưởng Cục Tài Chính DN Đặng Quyết Tiến) để lại mớ xí quách xương xẩu cho NXP gặm, mớ xí quách này cũng giúp ĐCSVN tồn tại dc 4 tháng (nhu cầu huy động 600 ngàn tỷ mỗi năm, nên nhớ bán rồi là hết, ngay cả cổ tức năm sau cũng hết, đừng đem cổ tức vào dự toán ngân sách nữa, những thằng ngu (bolted, idiotic PM, routing, confirmed scrapping, last scrapping of the barrel, trap): Ngân sách sẽ có thêm 220.000 tỷ đồng nếu quyết tâm bán đứt 20 doanh nghiệp “không trọng yếu” này (xem bài dưới cùng)

xx

ĐCSVN Hiện còn nhóm nhà băng khoảng 220.000 tỷ và mỗi năm cho đến 2020 chúng nó phải huy động 600 ngàn tỷ. Vậy thì sau khi bán hết ngân hàng và lây lất được 4 tháng thì chúng đó lại phải kiếm cái khác mà bán và càng ngày tài sản càng giảm dần xuống con số gần zero.

Kết luận

Chúng nó đang đi đúng quy trình để cạn kiệt tất cả và tháo chạy một ngày gần đây như Ba Dũng từng làm trước ĐH 12.

CXN, 23.8.16, Melb

xxxxxxxxxxxxxx

http://cafef.vn/de-xuat-co-phan-hoa-agribank-trong-vong-5-nam-toi-20160822152522272.chn
22/08/2016, 15:25

Dự thảo Đề án kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 đề xuất tiếp tục triển khai cổ phần hóa các Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại một số NHTMCP về mức trên 65%; thực hiện cổ phần hóa Ngân hàng Agribank.

Dự thảo Đề án kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng theo phân công của Chính phủ vừa được công khai lấy ý kiến rộng rãi đã đưa ra các mục tiêu đẩy mạnh tái cấu ngành ngân hàng như: cắt giảm nợ xấu, giảm số lượng ngân hàng thương mại yếu kém và đảm bảo 70% ngân hàng thực hiện đầy đủ Basel II vào năm 2020.

Về định hướng chính sách đến năm 2020, Dự thảo Đề án đề xuất cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tiền tệ, ngân hàng. Cụ thể, bổ sung và xây dựng khuôn khổ pháp luật về về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu, trong đó đề cao thẩm quyền can thiệp của Nhà nước và trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong việc xử lý các yếu kém, tồn tại và các vi phạm, rủi ro của tổ chức tín dụng;

Thực hiện cấp phép thận trọng, linh hoạt đối với việc thành lập mới Ngân hàng Thương mại; Tiếp tục sử dụng cấp phép cho các tổ chức tín dụng như là công cụ hữu hiệu trong cơ cấu lại và xử lý nợ xấu. Thắt chặt các điều kiện thành lập, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng;

Nới lỏng quy định về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các tổ chức tín dụng Việt Nam và các giới hạn sở hữu vốn điều lệ của thành viên góp vốn, cổ đông tại Việt Nam;

Sửa đổi Luật Bảo hiểm Tiền gửi (Luật số 06/2012/QH2013), Luật các tổ chức tín dụng (Luật số 47/2020/QH12) để trao cho NHNN và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) để cho phép sử dụng phí bảo hiểm tiền gửi do các ngân hàng nộp cho DIV để tái cơ cấu lĩnh vực ngân hàng.

Đồng thời, Dự thảo đưa ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng như sửa đổi đồng loạt các Luật và quy định liên quan để thúc đẩy xử lý nợ xấu, chỉ đạo VAMC mua nợ xấu theo giá thị trường của các ngân hàng, xóa hoàn toàn nợ xấu khỏi bảng cân đối kế toán của ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng được kiểm soát đặc biệt. Giải quyết nhanh và thực chất vấn đề nợ xấu của các tổ chức tín dụng, góp phần đưa lãi suất cho vay về mức 5%/năm;

Tiếp tục triển khai cổ phần hóa các Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại một số NHTMCP về mức trên 65%; thực hiện cổ phần hóa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam;

Áp dụng biện pháp phá sản đối với các TCTD yếu kém mà việc phá sản không ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống TCTD;

Đổi mới và phát triển hệ thống quản trị ngân hàng phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực quản trị ngân hàng hiện đại, trong đó chú trọng nâng cao hiệu của các hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ;

Thực hiện đầy đủ Basel II, 70% số ngân hàng thương mại thực hiện đầy đủ Basel II vào năm 2020. Trong đó, tăng cường năng lực tài chính của các TCTD, bảo đảm các TCTD có đủ vốn tự có theo chuẩn mực vốn của Basel II; Triển khai lộ trình tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định mới về mức vốn pháp định của Tổ chức tín dụng và vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Kiên quyết xử lý các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng không đáp ứng được mức vốn pháp định và chuẩn mực an toàn vốn.

Mai Ngọc

xxxxxxxxxxx

CXN _061616_11 388_Sau khi 3D bán hết cái ngon rồi thanh thản ra đi (theo lời Phó Cục Trưởng Cục Tài Chính DN Đặng Quyết Tiến) để lại mớ xí quách xương xẩu cho NXP gặm, mớ xí quách này cũng giúp ĐCSVN tồn tại dc 4 tháng (nhu cầu huy động 600 ngàn tỷ mỗi năm, nên nhớ bán rồi là hết, ngay cả cổ tức năm sau cũng hết, đừng đem cổ tức vào dự toán ngân sách nữa, những thằng ngu (bolted, idiotic PM, routing, confirmed scrapping, last scrapping of the barrel, trap, assets sells): Ngân sách sẽ có thêm 220.000 tỷ đồng nếu quyết tâm bán đứt 20 doanh nghiệp “không trọng yếu” này

Châu Xuân Nguyễn

x
CXN _061116_11 368_Chính thức rồi đây, Phó Cục Trưởng Cục Tài Chính DN Đặng Quyết Tiến xác nhận sau khi bán hết những DNNN ngon rồi, còn lại xương xẩu nên 3D “thanh thản ra đi” (bolted, idiotic PM, routing, confirmed scrapping, last scrapping of the barrel): Cái gì ‘ngon’ nhất đã bán hết rồi
x

Mời đọc lại bài 11 368…

Phật Giáo tiếp tay với CSVN giết chết đệ nhất CH (1.1.1963) rồi chưa thành công chúng phải tạo biến động Miền Trung 1966 để Huế ly khai với CP Thiệu Kỳ hòng dâng miền Nam cho CSVN. May thay, cuộc thảm sát Tết Mậu Thân , hơn 5 ngàn dân Huế bị VC chôn sống, lúc đó dân Huế mới biết bộ mặt thật của Phật Giáo. Và đến biến cố tháng 3. 1975, dân Huế chạy vắt giò lên cổ vào Nam thì mới thấm là bị Phật Giáo lừa gạt vào Phong Trào Phật Tử chống Thiệu Kỳ, tất cả đều có luật nhân quả, ngày nay, chùa Liên Trì của Thích Không Tánh, đệ tử đắc lực của Thích Trí Quang bị CS cưỡng chế, không một ai người VN đứng ra giúp chúng, không một ai kêu ca là đàn áp tôn giáo vì dân VN thấy những gì xảy ra cho Phật Giáo VN là rất tương xứng với những gì Phật Giáo VN giết chết cuộc sống tươi đẹp của 2 nền Cộng Hòa Miền Nam VN. CXN

Châu Xuân Nguyễn
xx
Không biết xì ra như thế này là chỉ đạo của NXP cho 93 triệu dân biết là 3D đã vét hết rồi, NXP và Trọng Lú chỉ hốt kít của 3D để lại thôi.
Trích bàiCXN _031716_11 168_Tại sao 3 Dũng ra đi làm CSVN mau sụp hơn 3D ở lại ??? (collapse, 3D departure, tricked, what if): Trung ương đảng “nhất trí” loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng trước thời hạn ngày 17.3.16 (3 tháng nay):”Với kinh nghiệm khảo sát ĐCSVN 7 năm nay và sống ở Úc hơn 40 năm, dưới đây là những lý do tôi tin rằng 3D ra đi khỏi chính trường thì CSVN sẽ sụp nhanh hơn:

1. Người nào có quyền uy nhiều, nắm CA, QĐ, các Bộ Ngành, báo chí, nhóm lợi ích, tham nhũng v.v.. là những người sẽ bưng bít nhiều nhất, lùng sục để bán tất cả cảng, biển, phi trường, biển đảo, DNNN v.v..dùng tiền này để kéo dài sự sống cho một nền KT chết lâm sàn, mỗi năm vay thêm 600 ngàn tỷ (60% tổng thu thuế) để tồn tại ĐCSVN.

2. Ở một chế độ tự do dân chủ, bán tài sản QG thì phải báo QH dùng tiền đó để làm gì, bổ sung NS, bù bội chi, trả nợ v.v.. và có phương án để giảm nợ, đàng này, 3D chỉ bán và bán để kéo dài sự tồn vong của chính hắn, từ đó kéo dài sự tồn vong của ĐCS. Ở một nước dân chủ thật sự, khi lãnh đạo biết mình ko thể vực dậy dc thì bước xuống chứ ko để quá lâu như 3D đã làm.

3. Đối với 3D thì chủ trương bán tất cả để kéo dài sự sống của ngân sách, nhưng với Trọng Lú (TL) vì quá giáo điều nên vẫn chần chừ bán, dùng ảnh hưởng và uy tín của mình để ngăn chặn bán, vì chủ trương của TL là KTNN chủ động, muốn chủ động phải có DNNN chứ bán hết thì lấy gì làm chủ đạo. TL ko nắm tình hình cấp bách của NS, chỉ giáo điều không bán thì sẽ hết tiền như hoàn thuế hiện nay.

4. NXP dc TL đưa lên nên nhất nhất sẽ phải xin quyết định của TL, với 2 con người không có tầm nhìn để biết KT VM, ngân sách cần gì, cần bao nhiêu và cần lúc nào. Sự thiếu tiền qua ngày tháng sắp tới sẽ tạo tâm lý CS đổ vở trong 93 triệu dân, lúc đó DCSVN sẽ khó ngăn làn sóng nổi dậy.

5. Khi NXP bán DNNN, phải xin phép TL, gây nên trì trệ, tiền cần thì không đợi được, sẽ có sai nhịp trong điều hành và sẽ đem đến ảnh hưởng tâm lý. 3D thì khác, cứ tuyên bố thẳng thừng có ai mua thì cứ bán rồi tính sau, nhờ đó mà CS lây lấy dc vài năm từ 2013 tới bây giờ. Giờ này 3D còn quậy thêm vài tháng, nhiều lắm là 1 năm, còn cặp bài trùng TL và NXP thì hoàn toàn không có hy vọng nào cả, hãy chờ xem CXN nói đúng hay không.

6. Tình hình vận hành QG bây giờ chỉ trông cậy vào bán dc nhiều tiền từ xương xẩu DNNN, điều đó ko thể diễn ra được.

xxxxxxxx

CXN, 17.3.2015, Melb.”(HT bài )

xxCXN _052316_11 322_Thấy gì qua huy động vàng, VAMC, BHXH để giảm hiệu ứng chen lấn tín dụng ??? 3D có biết cách móc túi người dân thế này hay không ??? Có phải đây là lý do 3D ra đi thanh thản ???? (idiotic PM, bolted, scrapping gold, crowd, labour insurance, interest rates 2016, looming recession)

Trích bài 11 322 ngày 23.5.16 (1 tháng nay):”KẾT LUẬN

Tất cả những bằng chứng rõ ràng rằng mỗi năm ĐCSVN phải huy động thêm ngoài ngân sách 600 ngàn tỷ, trước mắt chỉ thấy 200 ngàn tỷ từ trái phiếu CP, 400 ngàn tỷ còn lại thì thằng hề đổ vỏ NXP đang tìm mọi cách nhưng cách nào cũng lâm vào bế tắc vì 3D cũng đã tìm tòi lục soát hết rồi nhưng ko tìm dc nên 3D mới thanh thản ra đi. Chúng ta bây giờ chỉ chờ chúng thiếu tiền chi thường xuyên, nợ lương CBCNV rồi nợ lương công an và QĐND thì lúc đó bộ máy bảo vệ Đảng ko còn nữa, lúc đó chỉ có nước tháo chạy như TT Ukrain là Viktor Yanukovych http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuu-tong-thong-ukraine-thao-chay-bang-truc-thang-2955218.html

CXN, 23.5.16, Melb (HT bài 11 322)

CXN _042816_11 267_Xương xẩu mà 3D để lại cho thằng ngốc Nguyễn Xuân Phúc là đây (Thoái vốn 420 tỷ trong khi mỗi năm từ 2016 đến 2020 phải vay thêm ngoài ngân sách là 1 500 lần, ie 600 ngàn tỷ, bones left over, bolted):TCT Thép Việt Nam đã thoái vốn 420 tỷ đồng đầu tư ngoài ngành

CXN _042416_11 256_Chuyện gì xảy ra ngày hôm nay nếu 3D nói thật, thành thật khai báo về tình hình đen tối của KTVN từ hồi 2013 ??? (bolted, what if the truth revealed): Gánh nặng gần 250.000 tỷ đồng trả và đảo nợ năm 2016, nợ công sẽ căng thẳng trong 10 năm tới (Mời đọc nguyên bài dưới cùng)

xxxxxxxx

Và bài này, CXN chỉ rõ tại sao chúng bán không được DNNN nữa, y chang tay Tiến này phát biểu.. Trích bài 11 342 ngày 1.6.16 (trước bài báo dưới đây 8 ngày) CXN _060116_11 342_Nếu thật sự vì lợi ích quốc gia thì phải bán đổ bán tháo DNNN hết, lỗ bao nhiêu cũng bán vì Úc, Mỹ, Tây Âu đều biết rằng đây là những lỗ đen hút tiền ngân sách điều hành QG khủng khiếp, giai đoạn 2016 đến 2020 cần vay mỗi năm 600 ngàn tỷ thì nếu để DNNN này thì sau 2020 có thể lên đến hơn 1 triệu tỷ huy động mỗi năm. Chúng nó đã bán giải thể rất nhiều nhưng DNNN còn lại tại sao chúng nó không bán hay cổ phần hóa ????? (unable to sell DNNN, why not continuing privatization, managing super SOE, national interest): Siêu ủy ban 5 triệu tỷ: Không có lợi ích nào hơn lợi ích quốc gia

:”KẾT LUẬN

X

Bọn CSVN này rất muốn bán hết DNNN nhưng bán thì đổ nợ từa lưa, gánh nợ mới nên chúng phải giữ lại nhưng tìm cách quản lý để DNNN đừng để thất thoát thêm, mang nợ thêm, khó bán thêm. Chúng ta phải bằng mọi cách thúc đẩy chúng bán hết, thà chịu khổ một lần còn hơn kéo dài tình hình nợ nần cho con cháu cả trăm năm sau.

CXN, 1.6.16, Melb“(HT bài 11 342)

CXN: So sánh câu trên với trích bài báo dưới đây ngày 9.6.2016 sẽ thấy:”Sáng 8/6, trao đổi với báo chí, ông Đặng Quyết Tiến, Phó cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, các dự án thua lỗ, kém hiệu quả vừa qua báo Tiền Phong nêu do các DN nhà nước đầu tư qua các công ty con. Những dự án như mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên, xơ sợi Đình Vũ, đạm Ninh Bình… phải xem chủ đầu tư đã trích lập dự phòng rủi ro chưa. Nếu đã lập quỹ dự phòng rủi ro, cộng với giá trị DN vẫn lớn hơn hoặc bằng vốn đầu tư ban đầu sẽ thoái vốn bình thường.

Tuy nhiên, nếu cộng các khoản giá trị DN vẫn thấp hơn vốn chủ sở hữu, việc bán vốn phải do chủ sở hữu quyết định theo quy định. “Dự án đã thua lỗ phải tái cơ cấu, xử lý bán vốn, nếu không bán được, hoặc bán không ai mua phải cho phá sản. Như nhà máy gang thép Thái Nguyên, nếu chỉ bán phần dự án mở rộng đang dở dang sẽ không ai mua, nên phải bán cả phần vốn nhà nước tại công ty, không đầu tư thêm nữa. Các nhà máy khác cũng vậy”, ông Tiến nói.”(HT bài báo ngày 9.6.16)

xx

Và tay này nói gì về phần ngon đã bán hết… Trích bài bào dưới đây ngày 9.6.16:”Theo số liệu Bộ Tài chính, cuối năm 2015, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các DN nhà nước vào 5 lĩnh vực nhạy cảm (bất động sản, chứng khoán, tài chính-ngân hàng, bảo hiểm và quỹ đầu tư), mới bán được 40% so với yêu cầu. Theo ông Đặng Quyết Tiến, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành chậm vì cái gì “ngon” nhất đã bán rồi, giờ còn lại những khoản đầu tư phải cắt lỗ, chưa phát huy hiệu quả nên khó bán (còn 60% so với yêu cầu). “Đầu tư không hiệu quả phải tính lại nên không nhanh được.”(HT bài báo)

xx

KẾT LUẬN BÀI 11 368

Với lời tuyên bố của PCT cục TC DN thì rõ ràng bây giờ NXP đã thấy kiệt sức vì NXP và Trọng Lú bị 3D chơi khăm, khánh tận là ngay trước mắt, NXP phải dùng thời gian còn lại để nói lên sự thật phủ phàng trước khi hoàn toàn khô máu và tháo chạy, như CXN đã dự báo khi đẩy 3D khỏi chính trường.

CXN, 11.6.16, Melb
xxxxxxxxxxx
http://cafef.vn/cai-gi-ngon-nhat-da-ban-het-roi-20160609071303521.chn
Thứ 5, 09/06/2016, 08:10
Cái gì ‘ngon’ nhất đã bán hết rồi

Chia sẻ facebook 5

Cái gì 'ngon' nhất đã bán hết rồiDự án kém hiệu quả sẽ được bán cùng doanh nghiệp. (Ảnh dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên). Ảnh: Phạm Thanh

Dự án đầu tư của doanh nghiệp (DN) nhà nước thua lỗ, kém hiệu quả phải tái cơ cấu, xử lý bán vốn, hoặc cho phá sản. Tuy vậy, cũng có lo ngại, những DN có đất vàng cần định giá đúng, tránh bị bán rẻ cho tư nhân. Đầu tư sai phải chịu trách nhiệm

Sáng 8/6, trao đổi với báo chí, ông Đặng Quyết Tiến, Phó cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, các dự án thua lỗ, kém hiệu quả vừa qua báo Tiền Phong nêu do các DN nhà nước đầu tư qua các công ty con. Những dự án như mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên, xơ sợi Đình Vũ, đạm Ninh Bình… phải xem chủ đầu tư đã trích lập dự phòng rủi ro chưa. Nếu đã lập quỹ dự phòng rủi ro, cộng với giá trị DN vẫn lớn hơn hoặc bằng vốn đầu tư ban đầu sẽ thoái vốn bình thường.

Tuy nhiên, nếu cộng các khoản giá trị DN vẫn thấp hơn vốn chủ sở hữu, việc bán vốn phải do chủ sở hữu quyết định theo quy định. “Dự án đã thua lỗ phải tái cơ cấu, xử lý bán vốn, nếu không bán được, hoặc bán không ai mua phải cho phá sản. Như nhà máy gang thép Thái Nguyên, nếu chỉ bán phần dự án mở rộng đang dở dang sẽ không ai mua, nên phải bán cả phần vốn nhà nước tại công ty, không đầu tư thêm nữa. Các nhà máy khác cũng vậy”, ông Tiến nói.

Về xử lý trách nhiệm liên quan tới các dự án đầu tư vốn nhà nước thua lỗ, ông Tiến cho rằng, nếu ban đầu đã cảnh báo rủi ro, nhưng vẫn đầu tư dẫn tới thua lỗ thì người quyết định phải chịu trách nhiệm.

Thoái vốn chậm vì phần “ngon” đã bán hết

Theo số liệu Bộ Tài chính, cuối năm 2015, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các DN nhà nước vào 5 lĩnh vực nhạy cảm (bất động sản, chứng khoán, tài chính-ngân hàng, bảo hiểm và quỹ đầu tư), mới bán được 40% so với yêu cầu. Theo ông Đặng Quyết Tiến, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành chậm vì cái gì “ngon” nhất đã bán rồi, giờ còn lại những khoản đầu tư phải cắt lỗ, chưa phát huy hiệu quả nên khó bán (còn 60% so với yêu cầu). “Đầu tư không hiệu quả phải tính lại nên không nhanh được.

Ngoài ra, có những khoản đầu tư sai luật, cơ quan pháp luật đang thụ lý nên phải đợi kết quả. Chúng tôi cũng mong cơ quan điều tra sớm có kết quả, để phần tài sản xứ lý được sẽ bán ngay”, ông Tiến cho hay. Theo đó, những khoản đầu tư trên chủ yếu diễn ra trước năm 2011.

Trả lời câu hỏi về việc thoái vốn nhà nước, sau đó những khu đất đẹp, dự án tốt đều rơi vào tay các “đại gia”, ông Tiến cho rằng: Nhà đầu tư mua lại DN để tái cơ cấu nhằm kinh doanh hiệu quả hơn thì nhà nước bán, miễn sao đúng pháp luật. “Các đại gia đều là nhà đầu tư lớn, có tiềm năng, họ làm tốt ta nên khuyến khích. Chỉ cần đảm bảo mua bán công khai theo cơ chế thị trường”, lãnh đạo Cục Tài chính Doanh nghiệp nói.

Dù vậy, ông không loại trừ trường hợp nhà đầu tư đánh bóng mình, gây lầm tưởng có điều kiện, nhưng thực chất chỉ ôm dự án rồi bán lại. Như vừa qua không ít nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, tiền đặt cọc nhưng sau đó không tham gia đấu giá. Vì vậy, thời gian tới nhà nước sẽ đánh giá năng lực tài chính nhà đầu tư trước khi bán dự án, DN nhà nước, và giới hạn thời gian nếu không triển khai sẽ thu hồi.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, một số DN nhà nước được cổ phần hóa sở hữu vị trí đất đẹp. Nhưng khi bán lại, nhà đầu tư mua lại không có chức năng, ngành nghề kinh doanh đúng với DN đã mua lại. Điển hình như một công ty vận tải thủy mua lại Xưởng phim truyện Việt Nam (sở hữu vị trí đất đẹp).

“Nhiều người lo ngại, Xưởng phim không phải DN thương mại thuần túy, cổ phần hóa phải nhằm vực dậy và phát triển, nhưng lại được bán cho một DN tàu thủy chưa biết gì về phim, như vậy chẳng khác nào giết nó. Hay mục đích chỉ là miếng đất để kinh doanh bất động sản?”, ông Doanh nói.

Vì vậy, theo chuyên gia này, phải luôn đảm bảo cổ phần hóa sẽ tạo điều kiện cho DN phát triển, không vì DN nhà nước đó sở hữu đất đẹp. Để ngăn chặn tình trạng đánh giá thấp DN nhà nước, hoặc bán cho “công ty sân sau”, theo ông Doanh, phải luôn đảm bảo quá trình bán được công khai, minh bạch.

Nhiều DN nhà nước đã thoái vốn nhưng vẫn nắm trên 50% cổ phần. Theo lãnh đạo Cục Tài chính Doanh nghiệp, có một số bộ ngành vẫn muốn nắm giữ DN nhà nước. Điển hình như tất cả các DN xây dựng khi cổ phần hóa vẫn để tỷ lệ nhà nước nắm giữ rất cao, nhà đầu tư muốn mua nhưng bộ chủ quản không bán. Như khi cổ phần hóa Tổng Cty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Bộ Xây dựng vẫn nắm cổ phần chi phối nên số lượng cổ phần bán được rất ít. Trong khi đó, nếu không thay đổi quản trị DN, tạo năng lượng mới sẽ khó cạnh tranh khi hội nhập.

Nhà máy Gang Thép Vạn Lợi: ‘Mẹ’ chết yểu, ‘con’ nằm bơ vơ

Theo Lê Hữu Việt

Tiền phong

xxxxx

CXN _042416_11 256_Chuyện gì xảy ra ngày hôm nay nếu 3D nói thật, thành thật khai báo về tình hình đen tối của KTVN từ hồi 2013 ??? (bolted, what if the truth revealed): Gánh nặng gần 250.000 tỷ đồng trả và đảo nợ năm 2016, nợ công sẽ căng thẳng trong 10 năm tớiChâu Xuân Nguyễn
xx
Chuyện gì xảy ra ngày hôm nay nếu 3D nói thật, thành thật khai báo về tình hình đen tối của KTVN từ hồi 2013 ??? Câu trả lời thẳng thắn sẽ là ĐCSVN ngày hôm nay có cơ may cứu vãn được tình thế, vì từ 2013, viễn ảnh bội chi, thâm thủng ngân sách, nhu cầu trái phiếu ngày một nhiều, chen lấn tín dụng ngày một khắc nghiệt đến nỗi bây giờ phải siết chặt tín dụng cho BĐS, tiêu dùng, DNNVV phát triển nhưng vẫn không đủ cho nhu cầu trả nợ là 418 tỷ, 42% của tổng thu thuế là 1 triệu tỷ.
xx
Nếu 3D khai báo thành thật, nhìn những dự báo 2013,14,15, 16 thì BCT chí ít sẽ thức tỉnh từ 2013 là phải giảm biên chế nặng nề (720 ngàn tỷ chi thường xuyên), cắt đầu tư công hoang phí, (thắt lưng buộc bụng của cụ Thiệu), khuyến khích đầu tư của DN tư nhân, dần dần bỏ DNNN chủ đạo thì ngày hôm nay, nghĩa vự trả nợ không lên tới 42% tổng thu thuế cho năm 2015 vừa qua đâu. Điều này làm NXP, TL chới với, lấy tiền đâu mà bù đắp cho 2016, 17, 18, 19, 20 ??? Nếu ko có tiền để trả nợ thì vỡ nợ, vỡ nợ mà không có đủ tiền trả Công An và quân đội thì chúng sẽ ngưng bảo vệ chế độ, từ đó ĐCSVN suy sụp là cái chắc.
Rất may là CXN cổ vũ 3D ra đi nên bây giờ mới thức tỉnh, 3D còn thì bán hết, bán sạch sành sanh rồi tháo chạy thôi.
xxx
Đúng như CXN tiên liệu, khi 3D xuống, tay khác lên thì những con số thật về tài chánh QG mới được xì ra.

xxx

Đây là điều CXN nói ngay sau khi 3D quyết định ra đi…CXN_012116_11 013_Nếu 3D là người vẫn còn phá nát Kinh Tế VN như CXN quá rành thì tại sao CXN không ủng hộ 3D ở lại ??? Chỉ có thằng ngu hay điên mới không ủng hộ thằng mất lòng dân nhất (Trọng Lú) lãnh đạo một tổ chức mà mình muốn giựt sập: Tất cả những lý do (mà CXN suy nghĩ ra được) để kêu gọi 3D phải ra đi. Nhìn vào tư duy của bọn chó hùa PT Dân Chủ cuội và chủ nhân Việt Tân, PC Dũng, N Quang A của chúng khi chúng ủng hộ 3D và triệt TL (ĐH12, bolted, reasons for de-throne 3D): Anh Ba chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành chức Tổng Bí thư ĐCSVN?
xxxxxxxx
Con số 250 ngàn tỷ của bài báo dưới đây ngày 23.3.2016 là còn giấu diếm, con số thực là 418 ngàn tỷ (gần gấp đôi).
CXN _042316_11 253_Thủ Tướng NXP nghe lời CXN là tốt lắm,cứ nói thật tình hình đống vỏ ốc mà 3D để lại sau khi thanh thản ra đi. NXP cũng cuốn gói sẵn sàng ra đi kỳ bầu lại này nhe. Ở lại là lãnh đủ đó (idiotic PM, bolted, secrete revealed 418@2015): Núi nợ chính phủ lủng túi ngân sách
xx
Trích bài 11 253 ngày 23.4.16 :”KẾT LUẬN
Vậy là bây giờ NXP và TL xì ra sự thật, tình hình Bác Đi bi đát của đống võ 3D để lại. Cái này nhiều hơn những gì 3D giấu diếm, đưa đến nhu cầu trái phiếu, chen lấn tín dụng tăng cao, ko còn tiền cho BĐS, tiêu dùng, TTCK, usd cho DN theo thông tư 7, 24, 36 thì dứt khoát suy thoái sẽ diễn ra khắc nghiệt hơn, DN đóng cửa nhiều hơn và chóp bu TW của CS sẽ tháo chạy, bỏ ngỏ đất nước vì ko còn tiền trả lương QĐND cà CA, ngày đó không xa đâu.

CXN, 23.4.16, Melb.“(HT bài 11 253)
xx
Và những con số bội chi, thâm thủng NS từ 2013 dc CXN cảnh báo như thế nào ????.(Mời đọc ở cuối trang này) CXN_061515_9112_Mặc dầu CXN nói từ cuối 2013 là sẽ có nguy cơ chen lấn tín dụng tức là ti ền huy động sẽ không đủ để mua trái phiếu và cho vay phát triển DNNVV, chúng nó đợi tới nư ớc nước tới cổ, khi phải giới hạn chi thường xuyên 10% thì chúng mới hoảng lên:Bộ Tài chín h đang tìm đường ra cho trái phiếu chính phủ (budget, bonds, public debts)
xxxxxxxx
KẾT LUẬN
Chỉ vì 3D bưng bít từ 2013, 14, 15, 16 nên cuối cùng 3D biết tình hình bi thảm, cứu không nổi nên 3D mới “thanh thản ra đi” để TL và NXP tham quyền chức mà phải đổ vỏ. Tình hình bây giờ là không cứu vãn dc với những hậu quả của TPP, AEC, hàng Thái tràn lan, thâu tóm siêu thị Thái, chuồng trại gà, bò, heo, hạn mặn từ thượng nguồng ĐBSCL v.v… Có thể nhìn thấy ngay giờ phút này là cái chết của ĐCSVN là không tránh khỏi.
CXN, 24.4.16, Melb
xxxxxxxxxxx
http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/ganh-nang-gan-250-000-ty-dong-tra-va-dao-no-nam-2016-no-cong-se-cang-thang-trong-10-nam-toi-20160323090353915.chn
Thứ 4, 23/03/2016, 11:06
Gánh nặng gần 250.000 tỷ đồng trả và đảo nợ năm 2016, nợ công sẽ căng thẳng trong 10 năm tới

Chia sẻ facebook 0

Gánh nặng gần 250.000 tỷ đồng trả và đảo nợ năm 2016, nợ công sẽ căng thẳng trong 10 năm tới

Các khoản nợ công sẽ phải thanh toán nhiều nhất rơi vào thời điểm năm 2022 – 2025.

Như vậy, tức là chỉ khoảng vài năm nữa nợ công sẽ thực sự là “điểm nóng” khi Việt Nam phải đối diện với vấn đề trả nợ và đảo nợ một cách căng thẳng nhất. Theo ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục quản lý nợ và tài chính quốc tế (Bộ Tài chính) cho biết là khoản vay nợ của Việt Nam có thời gian dài nhất là đến năm 2055.

Vị này cũng cho biết thêm là từ nay đến năm 2020 việc trả và đảo nợ chưa phải nhiều. Trên cơ sở tính toán dòng tiền và các khoản vay thì thời điểm phải trả nợ nhiều nhất rơi vào các năm từ 2022 – 2025. Điều này đồng nghĩa, đây là những năm mà Việt Nam sẽ phải chịu áp lực căng thẳng nhất trong việc thanh toán các khoản nợ.

Mặc dù chưa đến thời điểm “nóng bỏng” trong việc thanh toán các khoản nợ công, song ngay từ lúc này vấn đề trả và đảo nợ cũng đang đặt ra nhiều thách thức với các nhà điều hành. Bởi trong điều kiện cân đối ngân sách Nhà nước gặp rất nhiều khó khăn, thu không đủ chi thì việc cân đối các khoản nợ cũng hết sức gay go.

Dẫn chứng là trong năm 2015 tổng nợ phải trả là 275.000 tỷ đồng, nhưng trong cân đối ngân sách mới trả được 150.000 tỷ, còn 125.000 tỷ phải đảo nợ. Sang năm 2016, ngân sách cũng chỉ cân đối để trả nợ được khoảng 154.000 tỷ đồng và vẫn phải đảo nợ khoảng 95.000 tỷ đồng. Số nợ phải trả và đảo nợ chiếm tới 24% tổng thu ngân sách Nhà nước của năm nay theo xác nhận của đại diện Bộ Tài chính.

Trong báo cáo bổ sung về tình hình kinh tế xã hội năm 2015 do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 vừa qua cũng bày tỏ nỗi lo lắng trước tình hình ngân sách hiện nay. Trong khi nợ công đang ngày càng tăng nhanh và sắp đến ngưỡng an toàn, nợ Chính phủ đã vượt trần, thì nguồn thu ngân sách hiện nay đã không đáp ứng được cho chi thường xuyên và trả nợ.

Thực tế, trong tổng chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 vừa qua, thì chi đầu tư luôn ở mức thấp nhất trong khi chi trả nợ tăng khoảng 1,83 lần và chi thường xuyên tăng tới 2,53 lần. Chi thường xuyên và trả nợ tăng nhanh, nhiều khoản chi lại chưa được quản lý chặt chẽ, kém hiệu quả. Dẫn đến, hầu hết các khoản chi đầu tư phải dựa vào nguồn vay nợ của Chính phủ, càng làm cho áp lực nợ công tăng cao và áp lực trả nợ ngày càng lớn.

Theo chủ trương mới được Chính phủ đưa ra, thay vì cấp phát vốn cho các địa phương thì Nhà nước sẽ tiến hành cho vay lại và chỉ cấp phát cho những dự án an sinh, không có khả năng thu hồi vốn. Ông Hùng cho biết các khoản mà địa phương trực tiếp đi vay thì vẫn được tính vào nợ công, nên sẽ không làm thay đổi nợ công. Tuy nhiên, ý nghĩa quan trọng của chủ trương này là tăng cường và đảm bảo tính hiệu quả của khoản vay và đặt ra vấn đề địa phương phải có trách nhiệm với vốn vay.

Không còn được vay ODA, Chính phủ muốn địa phương chia sẻ rủi ro nợ công

An Ngọc

Theo Trí thức trẻ

xxxxxxxxxxxxx

CXN_061515_9112_Mặc dầu CXN nói từ cuối 2013 là sẽ có nguy cơ chen lấn tín dụng tức là ti ền huy động sẽ không đủ để mua trái phiếu và cho vay phát triển DNNVV, chúng nó đợi tới nư ớc nước tới cổ, khi phải giới hạn chi thường xuyên 10% thì chúng mới hoảng lên:Bộ Tài chín h đang tìm đường ra cho trái phiếu chính phủ (budget, bonds, public debts)

CXN_052515_8901_Sưu Tầm: Võ Văn Ái Là Ai? (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH
Châu Xuân Nguyễn
-+++++
CXN_102813_3296_Quan điểm của CXN về tăng trưởng tín dụng, chèn ép tín dụng và tình hình kinh tế trong tương lai gần 2014-15: “Vỡ trận” tăng tưởng tín dụng? (prophecy)

CXN_061115_9085_Mỗi tháng chỉ tiêu bán là 20 ngàn tỉ Trái phiếu, mỗi năm 250 ngàn tỉ, nhu cầu 2015 là 440 ngàn tỉ. Không đủ nhu cầu thì in tiền hằng triệu tỉ, gây lạm phát, dân càng nghèo hơn: Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5-15 năm lại bị “ế” (budget, public debt, interest rate, hyper-inflation, bonds)
=
CXN_061115_9090_ Ha ha !!! Bán trái phiếu chỉ được 69 ngàn tỉ nửa năm (140 ngàn tỉ cho năm 2015 so với chỉ tiêu 250 ngàn tỉ, không đủ trang trải ngân sách thâm thủng 440 ngàn tỉ) nên phải cắt số tiền trả lương cán bộ NN (chi tiêu thường xuyên) 10% (salary delayed, budget, bonds, public debt, withholding 10%): Hụt thu ngân sách, lại gấp rút tiết kiệm chi

Trích bài 3296 ngày 28.10.13 (gần 2 năm nay):”Kính thưa đồng bào,

Nhiều rất nhiều dân VN, có lên mạng thường xuyên hay không đều biết đến CXN, họ nói về những dự đoán vĩ mô về BDS, NH, nợ xấu, DNNVV nên đóng hay mở cửa, thất nghiệp, TTCK đều biết những dự đoán của CXN đều đúng 90 đến 95%.

Có những lời dự đoán đúng vì suy đoán khoa học, có những dự đoán đúng vì self-fulfilling prophecy tức là vì có dự đoán BĐS sụp đổ, người mua BĐS tự họ sợ sụt giá nên ngưng không mua BĐS, từ hành động hàng triệu người ngưng mua, lời dự đoán của CXN trở thành hiện thực một phần nhờ công bố ra công luận và hằng triệu người đọc và theo đó hành xử những quyết định mua bán kinh tế lớn của mình.

Về thí dụ ful-filling prophercy đối với CXN thì có hằng chục, từ dự báo DNNVV sẽ đóng cửa (vì dự báo đúng tình hình nợ xấu, không dư địa cho vay, sức mua yếu v.v..) thì DNNVV đang do dự sẽ nhìn thấy dự báo của CXN có lý, từ đó họ đóng cửa, ngược lại với những lời dối trá, tô hồng của bọn cộng nô kêu gọi DN đừng đóng cửa, ráng cầm cự chịu khó rồi khó khăn sẽ qua. DNNVV không nghe lới láo khoét của CS mà nghe lời phân tích của CXN khi thấy rằng NHTM phải còng lưng trả lãi cho nợ xấu, phải huy động chui thì DNNVV sẽ không có cửa để vay, từ đó họ sẽ không có vốn để kéo dài tồn tồn tại 10 hay 20 năm chờ “hết cơn mưa trời lại sáng” để đón mùa xuân, họ chọn con đường đóng cửa DN với mức độ 5000/tháng, từ đó thất nghiệp tăng cao, sức mua kiệt quệ, hàng hoá sẽ tồn kho như núi thì DN càng không có lý do mở cửa lại.
—-
Chính vì dự báo quá đúng nên khi CXN kêu gọi người dân ngưng đóng thuế, CS sẽ sập, người dân nhìn thấy CXN sẽ đúng nữa nên họ đồng lòng ngưng đóng thuế, gây hụt thu nặng nề và bội chi lên đến 200 ngàn tỉ năm 2013.
—-
Điều này đưa đến một dự đoán quan trọng, rất quan trọng ngày hôm nay tôi muốn trình bày với đồng bào, đó là tình trạng chen lấn tín dụng….Tình trạng này cộng với quyết định ngu xuẩn của bọn cộng nô cùng áp lực quốc hội tăng trần bội chi từ 4.8% lên 5.3%. Điều này sẽ tăng tốc độ huy động vốn mà hệ thống tài chính không còn nữa (tổng tiền tiết kiệm gửi NH trong dân gian là 300 ngàn tỉ, 200 ngàn tỉ dùng để mua trái phiếu bắt buộc để bù bội chi ngân sách, 100 ngàn tỉ còn thiếu để trả lãi cho 1 triệu tỉ nợ xấu NH. Vậy là hết tiền cho DNNVV vay cho tăng trưởng tín dụng, từ tăng trưởng tín dụng 12% (12% của 3 triệu tỉ tổng dư nợ là 360 ngàn tỉ) để có được 5% GDP tăng trưởng.

360 ngàn tỉ này không đào đâu ra được thì bây giờ tăng trần bội chi để bọn cộng nô chia chác ở những công trình chưa cần thiết như sân bay Long Thành, điện nguyên tử Bình thuận. Những khoản tăng đầu tư công sẽ siết chặt tín dụng, lãi suất huy động sẽ nâng cao theo luật cung cầu và lãi suất cho vay sẽ phải theo đó tăng cao và điều này sẽ kéo KT suy thoái hơn mức độ đã khủng hoảng ngày nay. Tình hình này sẽ không có phương cách nào cứu chửa, bơm tiền, ngân sách cũng sẽ vô dụng.

Đồng bào hãy theo dõi trang này xem tình hình từ đây đến cuối năm sẽ diễn biến tệ tới cỡ nào, tệ thì chắc chắn là tệ, vấn đề là tệ đến cỡ nào thôi. Trong khi chờ đọi, hãy ngưng đóng thuế cho bọn cộng nô này phải chết mới thôi.

Gọng kiềm ngày càng siết vào cổ bọn cộng nô này rồi, chỉ cấn ngưng đóng thuế là chúng nó chết.

Đồng bào hãy ngưng đóng thuế cho bọn cộng nô này, tất cả những gì chúng làm với đất nước này là sai bét và đất nước bây giờ nát bét rồi, hãy dùng tẩy chay tài chánh để chúng nó theo bác Giáp.

Lý do chây ì thuế:- Tất cả 90 triệu dân hãy siết chặt thòng lọng vào cổ bọn cộng nô này, chúng sắp chết rồi đấy. Hãy ngưng đóng thuế và tìm những giọng điệu thật thuyết phục như buôn bán ế ẫm, hàng tồn kho như núi, cung cấp cho DN A,B,C,D v.v.. chúng nó chây ì 6 tháng nay rồi…không có tiền đi chợ ngày mai cho sấp nhỏ v.v…tiền mặt bằng thiếu 4 tháng rồi, đtdđ tắt luôn luôn vì nợ NH vây quá rát…Có bắt tôi thì tôi chịu chứ tôi hết tiền đóng thuế rồi, Bắt tôi lại khoẻ, ko chủ nợ nào kiếm tôi và gia đình tôi để đòi nợ nữa, cp 3 Dũng này làm KT khủng hoảng từ 2011 đến bây giờ, vậy chú ở trong ngành thuế chú có biết bao lâu buôn bán phát đạt trở lại hay không vậy chú, nói cho tôi mừng !!! – Đồng bào và DNNVV cứ viện lý do là kinh tế khủng hoảng từ tháng 9.2011 đến giờ, sức mua yếu, tồn kho như núi, trả lãi ngân hàng còn không nỗi, chính đồng bào phải có nợ xấu với NH, trả lãi định kỳ không nổi, đồng bào ước gì NH lại phát mãi BĐS thế chấp của mình cho yên thân, bán buôn ko được gì cả mà thuế, mặt bằng cả 400, 500 loại phí chồng chất, bôi trơn, tham nhũng, tiền không có trả lương cho thợ thầy, nợ mỗi ng mấy chục triệu, mặt bằng thì ko biết chủ đuổi đi lúc nào, tiền chợ cho vợ con còn không có thì lấy cái gì mà đóng thuế, có cái này đóng thuế dc không ??? được thì tôi cắt ra để đóng thuế….
———
90 triệu dân VN bây giờ phải thống nhất suy nghĩ trong đầu rằng bằng chứng bất tài, tham nhũng, tàn bạo của bọn CS này là quá rõ. Chúng ta hãy tâm niệm cùng nhau xuống đường hàng triệu người VN (thực tế nếu còn 100 ngàn bước xuống đường) là Công An CS không thể đàn áp được, lúc đó sẽ là sức mạnh vô biên để lật bọn này và nếu đồng bào cần tôi trở về giúp nước, tôi sẵn sàng nhưng phải chức lớn để cải cách tất cả, từ quân sự Cảnh sát, giáo dục, Nội vụ, y tế và tất cả dĩ nhiên có Kinh tế và nâng cao cuộc sống của đồng bào.

Melbourne
28.10.2013
Châu Xuân Nguyễn.
“(HT)

Trích bài 9090 ngày 11.6.2015:”(TBKTSG Online) – Các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương sẽ tạm thời chưa được chi tiêu 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 để đề phòng nguồn thu ngân sách nhà nước giảm lớn.

Đó là thông báo của Bộ Tài chính tại buổi họp báo tổ chức chiều nay 9-6 về tình hình thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) và giải pháp điều hành NSNN đến cuối năm 2015.

Song song với biện pháp trên, 50% nguồn dự phòng của ngân sách các cấp cũng bị tạm giữ lại từ nay đến cuối năm.

Đây là Chỉ thị số 06 do Thủ tướng ban hành mới đây, theo Bộ Tài chính.“(HT)

Càng ngày kịch bản kết liễu KT của CSVN càng rõ, đồng bào ngưng đóng thuế (CP HCS sẽ không truy thu thuế), xuống đường biểu tình đột xuất để nhanh chóng lật đổ bọn ăn hại đái nát, bất tài, tham nhũng, quản lý KTVM tồi vì ngu xuẫn và dốt nát để nhanh chóng có một CP mới có tài hơn, trong sạch hơn. –

Melbourne –

15.06.15 –

Châu Xuân Nguyễn

+++++++++++
http://www.thesaigontimes.vn/131495/Bo-Tai-chinh-dang-tim-duong-ra-cho-trai-phieu-chinh-phu.html

Bộ Tài chính đang tìm đường ra cho trái phiếu chính phủ Hồng Phúc Thứ Năm, 11/6/2015, 15:43 (GMT+7)

3 comments on “CXN _042416_11 256_Chuyện gì xảy ra ngày hôm nay nếu 3D nói thật, thành thật khai báo về tình hình đen tối của KTVN từ hồi 2013 ??? (bolted, what if the truth revealed): Gánh nặng gần 250.000 tỷ đồng trả và đảo nợ năm 2016, nợ công sẽ căng thẳng trong 10 năm tới”

 1. minhnho
  25.04.2016 @ 12:48 AM Edit
  “nợ Chính phủ đã vượt trần, thì nguồn thu ngân sách hiện nay đã không đáp ứng được cho chi thường xuyên và trả nợ.”
  Mắc nợ mà rơi vào cảnh THU KHÔNG ĐỦ CHI là nỗi kinh hoàng! NỢ TĂNG DẦN, TĂNG DẦN và TĂNG DẦN.
  Nguyễn Xuân Phúc đã thấy QUAN TÀI của kinh tế csvn, còn Nguyễn Phú Trọng thì không thấy, bởi lẽ Trọng nầy là bị lú nặng. Để kẻ lú quá nặng cầm đầu một chính phủ là quá khờ dại, là quá hèn nhát.

  Like

  Reply

 2. Thanh
  25.04.2016 @ 1:01 PM Edit
  Trọng lú tôn sùng chủ nghĩa Mác-lê như thánh nhân, coi đó là kim chỉ nam để điều hành đất nước. Giờ Trọng lú cũng chưa sáng mắt ra nữa ! Chắc khi “nằm xuống”, chúng ta phải cho Trọng lú 1 cái quan tài có hình “búa liềm” để giáo điều chủ nghĩa Mác dưới âm phủ.

3 comments on “CXN _061116_11 368_Chính thức rồi đây, Phó Cục Trưởng Cục Tài Chính DN Đặng Quyết Tiến xác nhận sau khi bán hết những DNNN ngon rồi, còn lại xương xẩu nên 3D “thanh thản ra đi” (bolted, idiotic PM, routing, confirmed scrapping, last scrapping of the barrel): Cái gì ‘ngon’ nhất đã bán hết rồi”

 1. Thanh
  11.06.2016 @ 6:55 PM Edit
  Những lời ông Đặng Quyết Tiến nói lên chẳng khác gì đóng cây đinh cuối cùng vào “cổ quan tài” CSVN rồi ! Giờ NXP đâu còn chiêu nào để ra tay!

  Like

  Reply

 2. Traucau
  11.06.2016 @ 8:25 PM Edit
  Mong sao ngày đó đến sớm với toàn dân.

xxxxxxxxxxxxx
http://cafef.vn/ngan-sach-se-co-them-220000-ty-dong-neu-quyet-tam-ban-dut-20-doanh-nghiep-khong-trong-yeu-nay-20160616101258965.chn
16/06/2016, 10:12

Kể từ khi Chính phủ ra quyết định sẽ thoái vốn nhà nước khỏi Vinamilk cách đây 8 tháng, cổ phiếu này đã tăng giá liên tục khiến giá trị phần vốn nhà nước tại đây đã tăng vọt từ 2,4 tỷ lên 3,3 tỷ USD, tương đương 74.000 tỷ đồng.

Mức tăng mạnh mẽ đã nâng giá trị danh mục cổ phiếu niêm yết mà SCIC đang quản lý có giá trị lên đến xấp xỉ 100.000 tỷ đồng, tương đương 10% vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngoài những cổ phiếu trong danh mục của SCIC đã được Chính phủ chấp thuận thoái vốn, tính toán của CafeF cho thấy nhà nước có thể thu về cả trăm nghìn tỷ đồng nữa nếu quyết tâm thoái vốn khỏi những doanh nghiệp hoạt động trong những ngành nghề mà nhà nước không cần thiết phải nắm giữ cổ phần.

Những doanh nghiệp có giá trị cao mà nhà nước không nhất thiết phải nắm giữ hiện do các Bộ, Tập đoàn quản lý có thể kể đến như Sabeco, Habeco, VEAM, Vinatex, Viglacera, Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL), Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ.

Với ngành nghề kinh doanh chính là dầu khí, nhu cầu nắm giữ cổ phần chi phối của PVN tại 2 nhà máy phân đạm có lẽ không quá cấp thiết. Phần vốn của PVN tại 2 nhà máy này hiện có trị giá hơn 11.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phần vốn tại Bảo hiểm dầu khí PVI Holdings – hiện có trị giá 2.000 tỷ – cũng có thể bán đi.

Các tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel), Viglacera, Vinatex hoàn toàn cũng có thể bán đi giống như nhiều tổng công ty lớn khác đã được “bán đứt” trong thời gian gần đây như Cienco1, Cienco4, Vinamotor, Gelex, Sowatco…

Một cái tên lạ lẫm nhưng cũng có thể được định giá lên đến cả tỷ đô là Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM). Hoạt động chính của VEAM là sản xuất động cơ và ô tô tải mang thương hiệu VEAM. Tuy nhiên, trong khi hoạt động chính không có gì đáng kể thì VEAM lại sở hữu khối tài sản cực kỳ giá trị: 30% cổ phần của Honda Việt Nam, 20% cổ phần của Toyota Việt Nam và 25% cổ phần của Ford Việt Nam.

VEAM không có vai trò gì nhiều đối với hoạt động của các liên doanh này ngoại trừ quyền lợi lĩnh cổ tức lên tới hàng nghìn tỷ mỗi năm.

Phần vốn tại các doanh nghiệp bia có thể giá trị hơn cả Vinamilk

Ba doanh nghiệp bia lớn nhất Việt Nam gồm Sabeco, Habeco và VBL (công ty con của Heineken sản xuất các thương hiệu Heineken, Tiger, Larue…) đều có cổ phần đáng kể của Nhà nước. Hiện Bộ Công thương nắm cổ phần chi phối tại Sabeco và Habeco, còn Tổng công ty thương mại Sài Gòn – Satra sở hữu 40% VBL.

Theo ước tính của CafeF, nhà nước có thể thu về khoảng 56.000 tỷ đồng nếu “bán đứt” Sabeco và Habeco. Trong khi đó, phần vốn tại VBL có giá trị vào khoảng 25-30.000 tỷ đồng. Một điểm cần phải lưu ý là mặc dù chỉ đứng thứ 2 về thị phần (doanh thu) nhưng lợi nhuận nhiều năm nay của VBL đều lớn hơn tổng lợi nhuận của 2 đối thủ chính cộng lại.

Như vậy tổng giá trị của 3 công ty bia dao động trong khoảng từ 80-85.000 nghìn tỷ – lớn hơn cả giá trị của phần vốn nhà nước tại Vinamilk. Một khi Chính phủ đã có chủ trương bán đi Vinamilk thì có lẽ cũng không có gì phải “lưu luyến” để giữ lại cổ phần tại các công ty bia.

Thực tế hiện nay các doanh nghiệp nhà nước đang được quản lý khá phân tán bởi rất nhiều bộ ngành, địa phương khác nhau, mỗi khi xin chủ trương thoái vốn hay cổ phần hóa phải qua rất nhiều cấp phê duyệt dẫn đến tiến trình cải cách, đổi mới diễn ra chậm.

Những bất cập này được kỳ vọng sẽ được hạn chế phần nào khi Chính phủ đang có chủ trương trình Quốc hội thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu Nhà nước, được gọi là Ủy ban quản lý vốn, tài sản tại các doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu 100% vốn hoặc nắm cổ phần chi phối – nhóm doanh nghiệp đang quản lý khối tài sản có giá trị hơn 5 triệu tỷ đồng.

Kiến Khang

9 comments on “CXN _082316_11 593_Cho đến khi chúng nó xoay qua xoay lại và nhận thấy đã bán hết rồi không còn gì để bán nữa thì lúc đó chính là lúc chúng nó sẽ tháo chạy y như 3 Dũng trước đại hội 12 (bolted, idiotic PM, routing, scrapping banks, assets sales, remaining assets, turn around remaining nothing): Đề xuất cổ phần hóa Agribank trong vòng 5 năm tới”

 1. Thanh
  23.08.2016 @ 10:45 AM Edit
  Sau Argibank, Vietcombank, Bidiv, Vietinbank cũng sẽ bị bán. Một khi ngân sách cạn kiệt thì các ngân hàng trên sẽ được bán một cách nhanh chóng

  Like

  Reply

 2. nguoisaigon
  23.08.2016 @ 2:34 PM Edit
  khi không còn gì đễ bán,thì cả lũ cá tra tự chui đầu vào thòng lòng./.

  Like

  Reply

 3. Tung
  23.08.2016 @ 2:36 PM Edit
  Chú CXN ơi. Theo chú thì NS có thể chịu đựng được mấy năm nữa ?

  Like

  Reply

 4. Anh Phải Sống
  23.08.2016 @ 5:06 PM Edit
  VC Bùi Quang Vinh nói NS TW còn 45.000.000.000.000.VND.Lấy số này chia cho 65 tỉnh thành thì bạn đã biết tiền của nhà lước còn nhiu đó,hi hi

  Like

  Reply

 5. danvietngheo
  23.08.2016 @ 11:38 PM Edit
  csvn quả là thiên tài !. bán doanh nghiệp qd để thu hồi tiền tham nhũng… hy vọng cphcs sẽ lần đến gốc ngọn để thu hồi tài sản về cho quốc gia.. đén từng xu một…

  Like

  Reply

 6. minhnho
  24.08.2016 @ 2:26 AM Edit
  Hệ thống ngân hàng nhà nước mà csvn cũng “cổ phần hóa”-BÁN thì NS cạn kiệt lắm rồi. Ngân hàng tư nhân thì csvn không điều khiển được (rất nguy khi cần huy động nhiều tiền, mà ngân hàng là của tư nhân).
  CSVN nói “Đề xuất cổ phần hóa Agribank trong vòng 5 năm tới” là đã nói quá. Thực tế nhiều lắm 2 năm là csvn sụp đỗ rồi.
  Như Trọng lú nói cương quyết con đường kinh tế thị trường, định hướng XHCN, 3 tháng sau là BÁN, BÁN,… và BÁN DNNN rồi.

  Like

  Reply

 7. Bêndonglichsu_blog CXN
  24.08.2016 @ 4:30 PM Edit
  Cổ phần cái gì?Sụp thì nói sụp mẹ cho nó vuông,hi hi….
  1/TẠI SAO NH BANK XÁC?
  -Vì các DN phá sản,vở nợ nên ko còn tiền để trả NH thì gọi là Banh(k).
  2/TẠI SAO CÁC DN VỠ NỢ?PHÁ SẢN?
  -Vì lãi suất quá cao,làm được bao nhiêu cũng ko đủ trả lãi,nói gì đến trả vốn!
  3/TẠI SAO LÃI SUẤT CAO QUÁ?
  -Vì lạm phát cao quá,lãi suất phải cao để HÚT tiền về.
  4/TẠI SAO LẠM PHÁT CAO THẾ?
  -Vì lượng in tiền ra quá nhiều.
  5/TẠI SAO LẠI IN TIỀN RA QUÁ NHIỀU?
  -Vì nhà nước phải gom USD và Vàng.
  6/TẠI SAO NHÀ NƯỚC PHẢI GOM USD VÀ VÀNG?
  -Tiền hồ trả nợ nước ngoài nó đíu lấy vì ko giá trị.
  7/TẠI SAO NỢ NƯỚC NGOÀI NHIỀU THẾ?
  -Vay về ko biết làm ăn cho ra lợi nhuận mà chủ yếu là táp như cá tra táp kít và tham nhũng .

xxxxxxxx
http://cafef.vn/lien-tuc-ban-tong-cong-ty-song-da-van-chua-the-thoai-het-von-tai-seb-20170830173156975.chn

Liên tục bán, Tổng công ty Sông Đà vẫn chưa thể thoái hết vốn tại SEB

30-08-2017

Liên tục bán, Tổng công ty Sông Đà vẫn chưa thể thoái hết vốn tại SEB

Không bán hết số cổ phiếu SEB đăng ký, TCT Sông Đà tiếp tục đăng ký bán nốt phần còn lại.

Tổng công ty Sông Đà (SONGDA) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu SEB của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (SEB).

Theo đó, hết thời gian đăng ký từ 27/7 đến 25/8/2017 TCT Sông Đà mới chỉ bán được hơn 2,02 triệu cổ phiếu SEB trong tổng số hơn 3,23 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Đây là toàn bộ số cổ phiếu SEB mà TCT Sông Đà đang sở hữu.

Tiếp đó TCT Sông Đà đã đăng ký bán nốt 1,21 triệu cổ phiếu còn lại, tương ứng 6,06% vốn điều lệ SEB. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 31/8 đến 29/9/2017.

Trước đó không lâu, tháng 5/2017, TCT Sông Đà vừa bán ra 48.000 cổ phiếu SEB.

Trong 1 tháng qua từ ngày TCT Sông Đà đăng ký thoái vốn, cổ phiếu SEB đã biến động khá nhiều, có lúc tăng lên xấp xỉ vùng giá 42.000 đồng/cổ phiếu nhưng cũng có lúc xuống sâu ở vùng giá 36.000 đồng/cổ phiếu. Và hiện đang giao dịch ở mức giá 41.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 7/9 tới đây SEB sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng mỗi cổ phiếu sẽ được nhận về 1.500 đồng. Như vậy, nếu bán hết hơn 1,21 triệu cổ phiếu còn lại trước ngày lăn chốt, TCT Sông Đà sẽ mất cơ hội nhận về hơn 1,8 tỷ đồng cổ tức.

Diễn biến giá cổ phiếu SEB trong 1 tháng gần đây.
Diễn biến giá cổ phiếu SEB trong 1 tháng gần đây.Nam Hà

Theo Trí thức trẻ

CXN_083117_12 681_ Sau khi suy thoái tầm một năm, DN BĐS bắt đầu thấm đòn, đó là lúc họ k o xoay tiền dc để hòan chỉnh căn hộ, những trò lươn lẹo, ma mãnh cũng bắt đầu từ thời gian này (rates 17, interest rates 2016, thần thoại, MMDT, dismantling of the administration, electricity and petrol tax es to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic P M, 2016-2020 restructuring, bell tolled, thần thoại) : Dự án Marina Complex Đà Nẵng bị tố chậm bàn gia o nhà phố, khách hàng bức xúc

CXN_083117_12 681_ Sau khi suy thoái tầm một năm (suy thoái 6.16), DN BĐS bắt đầu thấm đòn, đó là lúc họ ko xoay tiền dc để hòan chỉnh căn hộ, những trò lươn lẹo, ma mãnh cũng bắt đầu từ thời gian này (rates 17, interest rates 2016, thần thoại, MMDT, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled, thần thoại) : Dự án Marina Complex Đà Nẵng bị tố chậm bàn giao nhà phố, khách hàng bức xúc
xx


xx
Châu Xuân Nguyễn
xx
Ai không đọc bài của CXN thì cuối cùng phải ôm hận vì những lỗi lầm đầu tư. Mời quý vị xem bài cũ để chứng minh . Bài 2896 ngày 31.7.13( suy thóai 9.11 bắt đầu tháng 9.2011) CXN_073113_2896_Phải nói là dự báo của Nguyễn Văn Đực chứ nói dự báo của Châu Xuân Nguyễn thì cả đám đi tù hết: Thị trường chứng minh: BĐS bắt đầu đổ vỡ
xx
Icon_Symbols_ĐCS_Mao

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.
———————–
Châu Xuân Nguyễn


Một comment của bạn đọc thường xuyên của tôi…

Congly

30.07.2013 @ 12:52 Chiều [Edit]
Cháu cũng biết ông Đực này cách đây khoảng gần 2 năm khi đó trong một hội thảo do chú Alan Phan tổ chức. Nói chung khi đó viễn cảnh BDS của ông Đực vẫn còn màu hồng lắm. Phong cách trình bày dài dòng và chủ yếu PR cho Đất Lành chứ về kiến thức BDS lúc đó nhờ BLog chú Châu cháu cũng biết ông này đang tự huyễn hoặc. Cháu nghĩ ông này chỉ mới chú tâm nhiều với blog của chú khoảng 1 năm nay thôi. Và nói lại những điều chú đã nói trước đây. Chỉ tội ông ý cũng là người có tâm, biết đến BLog chú muộn và đồng thời sống ở dưới chế độ CS này thì khó sống theo cái tâm. Đến khi không thể chịu đựng được nữa mới phải nói ra những gì mà CS đang làm. Dẫu sao ông Đực là trong số ít người doanh nhân dám tự phán xét “MÌNH” (BDS), không như cái bọn hiệp hội BDS đánh chú ALAN kinh khủng chỉ vì cái gói 30000 tỷ.

—–

Muốn thắng CS, muốn 90 triệu dân thoát khỏi vòng kim cô của CS thì những ý tưởng, dự bào KT Vĩ mô của tôi phải đến 90 triệu người đọc. Blog CXN chỉ có 50 ngàn/ngày, một năm 15 triệu (cái này ko hẳn là 15 triệu người, có ng đọc 365 ngày) thì thực chất số người đọc chỉ khoảng 5 triệu, muốn đến 90 triệu thì phải 18 năm, lúc đó tôi ngủm rồi.

Vậy cách tốt nhất là sao ??? Báo lề phải, Nguyễn Văn Đực và người người viết lại ý tưởng của tôi, dùng tên của họ tôi cũng không màng vì tôi chỉ muốn thông điệp mau đến 90 triệu ng thôi, không bao giờ tôi nói họ ăn cắp ý tưởng, chỉ nói họ copy lại thôi. Nguyện vọng của tôi là giúp 90 triệu dân lật Cộng Sản chứ không vì tên tuổi cá nhân của tôi (nhưng càng nhiều ng biết tên tuổi tôi thì thông điệp càng lan toả nhanh) nên tôi không như 3 thằng hề Trinh Khánh Tuấn, Võ Thái An, Nguyễn Minh triết mà tố cáo tôi đạo văn của chúng chỉ vì tôi copy bài 6 điều tâm niệm của người lính QLVNCH.

Khi báo lề phải đăng như bài dưới đây, là BĐS vỡ trận thì người dân nào dám mua nhà nữa ??? Thì chắc chắn nó sẽ kéo theo suy sụp của NH, của DNNVV và cả hệ thống Chính trị của ĐCS sẽ không tồn tại nổi, đó là mục tiêu tối hậu của tôi.

CXN_073013_2891_Lời cảnh báo quá chậm, tại sao đọc bài tôi 4 năm mà bây giờ mới lên tiếng ????: Doanh nhân Nguyễn Văn Đực: Những lời “nghịch nhĩ” chân thành


90 triệu dân VN bây giờ phải thống nhất suy nghĩ trong đầu rằng bằng chứng bất tài, tham nhũng, tàn bạo của bọn CS này là quá rõ. Chúng ta hãy tâm niệm cùng nhau xuống đường hàng triệu người VN (thực tế nếu còn 100 ngàn bước xuống đường) là Công An CS không thể đàn áp được, lúc đó sẽ là sức mạnh vô biên để lật bọn này và nếu đồng bào cần tôi trở về giúp nước, tôi sẵn sàng nhưng phải chức lớn để cải cách tất cả, từ quân sự Cảnh sát, giáo dục, Nội vụ, y tế và tất cả dĩ nhiên có Kinh tế và năng cao cuộc sống của đồng bào.

Melbourne
31.07.2013
Châu Xuân Nguyễn

—————-
http://baodatviet.vn/kinh-te/bat-dong-san/201307/thi-truong-chung-minh-bds-bat-dau-do-vo-2351525/

Cập nhật lúc 14:46, 30/07/2013

Thị trường chứng minh: BĐS bắt đầu đổ vỡ

(ĐVO) – Hàng loạt các doanh nghiệp BĐS phá sản, hàng loạt các ông chủ phải vào tù. Kéo theo đó là tiền bạc của biết bao người đứng trước nguy cơ mất trắng. Dường như, tất cả đều diễn ra đúng như kịch bản mà Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành đã từng dự báo: đổ vỡ BĐS chỉ mới bắt đầu.

Chỉ còn nhân viên và chó

Từ ngày 26 đến ngày 28/7/2013, hàng chục khách hàng, theo hứa hẹn của ông Edward Chi (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Việt – chủ đầu tư dự án Tricon Tower – Bắc An Khánh, Hà Nội), đã kéo tới trụ sở tại tòa nhà C1, D6 Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) để đòi tiền và bồi thường thiệt hại.
Tuy nhiên, khi người dân đến trụ sở Công ty Minh Việt chỉ còn lại vài con chó với một cô gái nhận là nhân viên của Công ty Minh Việt đến cho chó ăn.

Người dân căng băng rôn tại trụ sở Công ty Minh Việt.
Người dân căng băng rôn tại trụ sở Công ty Minh Việt.

Theo một cán bộ Công an phường Dịch Vọng, ông chủ của Công ty Minh Việt là người nước ngoài, họ đã về nước, người dân có bức xúc gì thì gửi đơn đến cơ quan chức năng.

Được biết một số hộ dân đã ký hợp đồng đóng tiền mua nhà cho Công ty CP Đầu tư Minh Việt từ tháng 11/2009.
Trong hợp đồng mua bán nhà ghi rõ, Công ty CP Đầu tư Minh Việt sẽ phải giao nhà cho khách hàng vào ngày 31/12/2011, muộn nhất là ngày 30/6/2012. Tuy nhiên đến nay, dự án này mới chỉ xong phần móng và đã “đắp chiếu” từ nhiều tháng qua.
Trước đó, hàng loạt ông chủ của các công ty BĐS đã bị bắt vì những sai phạm liên quan đến hợp đồng mua bán nhà, nhận tiền đặt cọc nhưng không thực hiện cam kết giao nhà đúng hạn cho người dân.
Mới đây nhất là vụ việc ông Nguyễn Hoàng Long – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng, Chủ tịch Công ty Vina Megastar, chủ đầu tư của rất nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội đã bị bắt giữ về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, để có tiền đầu tư vào các dự án lớn của Công ty mình, ông Long đã thế chấp các dự án cho các ngân hàng lớn để vay vốn; đồng thời, huy động hàng trăm tỉ đồng từ khách hàng trong khi dự án không tiến triển. Khách hàng đầu tư vào dự án này đang đứng trước nguy cơ mất trắng.
Ngày 28/6/2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Chu Ngọc 16 năm tù giam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Chu Ngọc được biết đến như một đại gia kinh doanh nhà hàng, bất động sản khét tiếng ở Nghệ An, Hà Tĩnh.
Trong thời gian từ tháng 12/2009 đến tháng 1/2011, Ngọc đã chỉ đạo cho thuộc cấp ở công ty lập hồ sơ vay của Eximbank Vinh 15,6 tỉ đồng. Tài sản thế chấp là 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Hà Tĩnh. Trong số này, có 2 sổ đỏ được Ngọc làm giả để đi vay tiền.
Tháng 9/2011, khi vỡ bong bóng bất động sản ở thành phố Vinh, Ngọc cũng vỡ nợ và bỏ trốn ra Hà Nội. Cuối tháng đó, Ngọc bị cảnh sát bắt.
Hay, vào ngày 26/9/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ Trần Ứng Thanh, tổng giám đốc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà (Công ty Hồng Hà) để điều tra về tội lừa đảo hàng trăm khách hàng chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng với danh nghĩa bán căn hộ tại dự án giãn dân phố cổ.
Theo đó, Công ty Hồng Hà được mua 50 căn hộ chung cư và UBND Q.Hoàn Kiếm cũng đồng ý về nguyên tắc cho Công ty Hồng Hà sử dụng để kinh doanh 15% căn hộ trên tổng dự án mà công ty bỏ vốn đầu tư. Ngay sau đó, công ty này đã sử dụng các văn bản trên để rao bán căn hộ tại dự án trên mạng Internet và tại các sàn giao dịch bất động sản.
Bất động sản chỉ mới bắt đầu đổ vỡ
Đánh giá về tình trạng khó khăn của BĐS, trước đó ông Nguyễn Văn Đực – Phó GĐ Công ty Địa ốc Đất Lành đã từng khẳng định: Hiệu ứng BĐS đổ vỡ mới chỉ bắt đầu.

Thực tế thị trường BĐS hiện nay đang diễn ra đúng như kịch bản mà ông Nguyễn Văn Đực đã từng dự báo.
Thực tế thị trường BĐS hiện nay đang diễn ra đúng như kịch bản mà ông Nguyễn Văn Đực đã từng dự báo.

“Nguy cơ đổ vỡ cực kỳ của các DN BĐS lớn là đã có. Rất nhiều DN không thể hoàn thiện được công trình, thậm chí nhiều chủ đầu tư đã bỏ chạy, hoặc là họ bán, sang nhượng cho nhiều chủ đầu tư khác.

Một bài toán mà tôi đã nói cách đây 2 năm nay rồi, nhưng nhiều người không nghe và không tin. Ví dụ như một dự án mà chủ đầu tư chỉ có 200 tỉ thôi, và trong quá trình thi công xây dựng, người ta vay mượn từ nhiều nguồn gốc đất, hoặc chính nguồn gốc đất mà đang xây dựng này được thêm một vài trăm tỉ nữa.
Người ta có thể mời nhà thầu thi công sau đó mua thiếu vật liệu một vài trăm tỉ nữa. Người ta có thể nhận của khách hàng một vài trăm tỉ. Tổng cộng cái gói đó thành một nồi lẩu thập cẩm là 600 – 700 tỉ. Nhưng cuối cùng cái nồi này không hình thành được, không sử dụng được.
Và khi thị trường đóng băng, DN không có tiền để tiếp tục đầu tư còn người dân thì số mua không nhiều, không đủ số lượng mua nhiều để đóng tiền. Từ đó dẫn đến ngưng thi công. Có thể là ngưng 6 tháng, ngưng 2 năm.
Trong thời gian ngưng thì DN vẫn phải thu xếp một số tiền để trả lãi cho ngân hàng. Rồi đến một lúc nào đó DN không còn tiền mặt nữa và buông xuôi luôn công trình. Khả năng là ngân hàng sẽ tịch thu để bán cho người khác hoặc chính DN sẽ bán cho người khác.
Họ chấp nhận bán lỗ hẳn so với số tiền ban đầu. Và khổ nhất chính là những khách hàng đã đặt tiền rồi, không có cách gì lấy được. Mà không lấy được và cũng không có sản phẩm sẽ đi đến việc kiện tụng rất lớn, mất an ninh, an sinh.
Trong trường hợp này, tôi cũng xin khuyến cáo là người dân nên liên kết với nhau lại thành một nhóm để đi khiếu kiện. Để hô to lên cho mọi người biết, để DN không thể bán được hoặc ngân hàng cũng không phát mãi được.
Tình hình hiện nay là rất, rất nhiều dự án như vậy. Từ đó sẽ dẫn đến tình trạng lừa đảo. Ban đầu DN không biết lừa đảo, nhưng đến khi bị như vậy rồi thì bỏ chạy luôn. Đã có một số DN ở TP. HCM bỏ chạy ra nước ngoài như vậy” – ông Đực cho biết.
Cũng theo ông Đực, cội nguồn của nguy cơ hàng loạt DN BĐS đổ vỡ chính là vì sản phẩm không bán được, dẫn đến tìn trạng đóng băng và đưa đến tồn kho một lượng lớn BĐS.
“Đau xót khi thấy một thế hệ doanh nhân non trẻ đầy nhiệt huyết, tạo dựng được tài sản, góp phần vận hành đất nước trong một thời gian dài bỗng chốc sụp đổ. Bạn bè có người phải trốn tránh, tù đày…
Liệu khối doanh nhân có tồn tại nổi hay không? Nếu tài sản cứ từ từ ra đi, một ngày cũng tới phiên mình, phải buông tay khi đã trải qua chinh chiến dài ngày, chấp nhận bán mình vì sức tàn lực kiệt, không cạnh tranh nổi với những tài phiệt mới.
Mỗi người một cảnh, nhiều đại gia bất động sản khá tên tuổi cũng đi vào chung cư ở, mà thực chất không biết căn hộ ấy có phải của ông ta không nữa. Như thế còn hơn phải lừa đảo, phạm pháp.
Nhưng không phải lúc nào tài sản cũng bán được, dự án bồi thường dở dang, xây dựng dở dang bán không ai mua, lúc ấy thì điên đầu. Trong hội thảo “Gặp bão và vượt bão”, tôi đã đưa ra kế sách “Tẩu thế nào để tránh tổn hại”
Làm sao doanh nhân Việt Nam có thể chống đỡ lại doanh nhân nước ngoài, giới tài phiệt lớn? Sau cơn sóng thần, không ai không thiệt hại, kể cả người dân. Điều tôi lo nhất là doanh nhân không gượng dậy nổi sau cơn hồng thuỷ này” – Ông Đực tâm sự.
Duyên Duyên
Advertisements

Share this:

Related

CXN_070913_2807_Ước mơ và giới hạn của CXN khi khai sáng dân tộc VN về KT vĩ mô cơ bản so với tầm nhìn của Ba Xạo và ĐCSVN (MMDT)In "Chính Trị-Xã Hội"

CXN_071113_2814_Cũng như tồn kho BDS, lừa dối và bưng bít: Vốn giá rẻ vẫn xa tầm tay doanh nghiệpIn "Banks"

CXN_110613_3373_Lâu rồi tôi ko viết bài nào về BĐS vì nó chết rồi nên tôi để nó yên, nhưng hốm nay có thằng bơm thổi trong tuyệt vọng cho nó sống lại: Cuối năm nên đổ tiền vào bất động sản?In "BĐS"

By chauxuannguyenblog • Posted in BĐS, CXN, Kinh Tế, Nguyễn Tấn Dũng, ĐCS • Tagged BĐS, Chinh tri, CXN, Kinh tế, NguyenTanDung, Suy Thoái, ĐCSVNEdit 11

Post navigation

Công an Tp. Vinh gây khó khăn cho những người hỗ trợ gia đình blogger Điếu Cày
Âm mưu thâu tóm Bảo Việt phần 5: Hoàng Văn Chánh

11 comments on “CXN_073113_2896_Phải nói là dự báo của Nguyễn Văn Đực chứ nói dự báo của Châu Xuân Nguyễn thì cả đám đi tù hết: Thị trường chứng minh: BĐS bắt đầu đổ vỡ”

 1. andy
  31.07.2013 @ 1:10 PM Edit
  Thời điểm tầng lớp trung lưu quay về cái máng lợn.

  Anh em khoan cắt bê tông sắp tới sẽ có nhiều việc làm, anh em cứ thấy tòa nhà nào xây thô xong bỏ cho cỏ mọc hoang, cứ tranh thủ khoan cắt kiếm ít bê tông xà bần mang về mà dùng.

  Like

  Reply

 2. VN ngay tan cong san
  31.07.2013 @ 1:31 PM Edit
  Không có ý ăn cắp bài người khác. Chỉ muốn phổ biến rộng rải về thực tại. Mong bà con bỏ qua. Xin đọc bài này của MẠNH HÀ
  Hết cửa làm ăn, đại gia âm thầm bỏ chứng khoán
  Sống lay lắt, gần không còn cơ hội kiếm tiền trên TTCK, nhiều CTCK tiếp tục kế hoạch rút lui khỏi thị trường. Trái ngược với những màn khai trương hoành tráng, sự rút lui của nhiều công ty rất âm thầm, lặng lẽ.

  Từ rút gọn cho tới giải thể

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (SVS) vừa thông báo sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường nhằm xem xét phương án giải thể công ty.

  Thông báo được đưa ra khi DN này đã ngừng hoạt động giao dịch tại 2 sở giao dịch chứng khoán (chấm dứt tư cách thành viên), rút nghiệp vụ kinh doanh môi giới chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

  Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 của SVS cho thấy, tới cuối quý II/2013 SVS chỉ còn 7 nhân viên và kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của công ty do các tình hình kinh doanh phụ thuộc các yếu tố bên ngoài, không phụ t sự kiểm soát của công ty.

  Tới cuối 6/2013, SVS lỗ lũy kế hơn 86 tỷ đồng, chiếm 64% vốn điều lệ, trong khi giá trị các khoản đầu tư vào các chứng khoán chưa niêm yết lên tới hơn 45 tỷ đồng. Cho dù đã trích lập gần 20 tỷ nhưng kiểm toán cho biết, không đánh giá được mức độ hợp lý của các khoản dự phòng do không xác định được giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại.
  Hết cửa làm ăn, đại gia âm thầm bỏ chứng khoán

  Trước đó, Chứng khoán Chợ Lớn (CLS) đã quyết định giải thể công ty (từ 18/4/2013) sau gần 7 năm có mặt trên thị trường với tổng số tiền mặt còn lại vỏn vẹn hơn 1,3 tỷ đồng và 40 tỷ đồng giá trị đầu tư tài chính. Sau quyết định giải thể, CLS đã tạm ứng 4.500 đồng/cp cho các cổ đông. Con số này thấp hơn 500 đồng so với thị giá trước ngày bị hủy niêm yết.

  Cổ đông của Công ty Chứng khoán Âu Việt (AVS) hồi cuối tháng 3/2013 cũng đã thông qua chủ trương giải thể công ty và sẽ sớm chia tiền cho cổ đông theo nhiều giai đoạn khác nhau cho dù việc giải thể có thể kéo dài do thủ tục.

  Như vậy, tới thời điểm này đã có 3 CTCK tự giải thể và đề cập tới việc giải thể và thêm 3 công ty khác bị UBCK rút giấy phép, bắt buộc dừng hoàng động là: Hà Nội, Trường Sơn và Delta. Tuy nhiên, nhìn vào những gì đang diễn ra có thể thấy, có lẽ còn rất nhiều CTCK đang triển khai các kế hoạch rút lui.

  Hàng loạt các CTCK đã co gọn hoạt động, đóng cửa chi nhánh, đại lý, rút môi giới, rút tư cách thành viên các sàn giao dịch chứng khoán, bị đình chỉ hoạt động… như trường hợp: Chứng khoán Thủ Đô, An Phát (chấm dứt tư cách thành viên); Delta, Trường Sơn, Hà Nội (bị chấm dứt hoạt động để thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép); Tràng An, Golden Bridge Việt Nam, SME (tạm ngừng hoạt động)…

  Ông lớn rũ bỏ khúc xương

  Làn sóng rút khỏi TTCK của các CTCK ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhiều CTCK bị buộc phải rút khỏi thị trường do không đáp ứng được các chỉ tiêu an toàn của cơ quan quản lý nhưng cũng có không ít các công ty lên kế hoạch tự rút lui cho dù chưa hẳn đã thua lỗ và quá bi đát…

  Trong trường hợp Sao Việt (SVS), CTCK này không thuộc nhóm 40% báo lỗ trong quý II/2013 nhưng phương án giải thể cho thấy đơn vị này đã không còn mặn mà với TTCK. Các động thái rút tư cách thành viên, rút môi giới, rút nhân viên xuống còn vài người… cho thấy hoạt động kinh doanh trong nhiều năm qua không được như mong muốn, trong khi cơ hội tương lai cũng rất mờ mịt.

  Trên thực tế, có rất nhiều NĐT lớn, từ cá nhân cho tới các tổ chức như các ngân hàng, các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp mạnh ở nhiều lĩnh vực… đã nhận thấy được sự cạnh tranh khốc liệt và một sự thật kiếm tiền không dễ dàng khi đầu tư vào chứng khoán.

  Trong quý II/2013, cho dù vẫn thuộc tốp những CTCK có quy mô vốn lớn nhưng Chứng khoán MHB (MHBS) lại đang là quán quân thua lỗ trong kỳ kinh doanh này với âm 26 tỷ đồng

  Một đại gia trong lĩnh vực này là Chứng khoán Sacombank cũng chứng kiến thua lỗ 18 tỷ đồng trong quý II, nâng tổng lỗ trong 6 tháng lên gần 34 tỷ đồng.

  Rất nhiều CTCK khác không những có doanh thu từ môi giới rất thấp mà còn không có các doanh thu đột biến khác do không dám mạo hiểm, đốt tiền vào tự doanh, đầu tư như các năm trước đây.

  Kiếm tiền từ tự doanh, đầu tư giờ đây xem ra rất khó khăn. Sự thua lỗ nặng nề của hàng loạt các CTCK trong 1-2 năm gần đây đã khiến các cổ đông không cho phép ban lãnh đạo các CTCK không được phép quá mạo hiểm như vậy.

  Kết quả kinh doanh không có đột biến của gần như toàn bộ các CTCK trong quý II/2013 phần nào cho thấy thực tế này. Điều mà các cổ đông mong muốn có lẽ là một sự phát triển bền vững. Ngược lại nếu quá thua lỗ và không có phương hướng khắc phục thì cách tốt nhất là rút khỏi thị trường.

  Tuy nhiên, tập trung vào phát triển bền vững cũng không hề dễ dàng. Cuộc cạnh tranh thị phần khốc liệt trong quý II vừa qua cho thấy điều này. Quy mô giao dịch trên TTCK vẫn rất nhỏ bé (với khoảng 4 tỷ USD trong quý II), trong khi tốp 10 CTCK đứng đầu chiếm tới 95% thị phần. Phần còn lại cho 95 CTCK khác quá nhỏ bé. Không những thế, ngay cả với những CTCK thuộc tốp đầu, doanh thu từ môi giới cũng chưa đủ bù đắp chi phí. Lợi nhuận vẫn dựa vào cả các mảng khác như tự doanh và ký quỹ.

  Có thể thấy, sau nhiều năm tham gia với tư cách là cổ đông lớn của các CTCK, nhiều đại gia giờ đây không còn mặn mà với lĩnh vực đầu tư đầy rủi ro này. Nhiều cổ đông lớn không có quá nhiều ràng buộc với công ty đã âm thầm thoái vốn. Các cổ đông trụ cột ở các CTCK khác cũng đang tính nước rút gọn hoạt động, rút công ty ra khỏi thị trường để bảo tồn đồng vốn còn lại, tránh thiệt hại thêm nữa.

  Theo Mạnh Hà
  VEF

  Like

  Reply

 3. Hoàng
  31.07.2013 @ 2:17 PM Edit
  Thế là :
  ” Cuối đường Kinh tế bán chè ”
  Thế là :
  ” In giấy vàng mã,sống qua từng ngày ”
  Hết lướt sóng rùi bây giờ ráng bơi thôi . ÔI ! Thời hoàn kim đà hết .

  Like

  Reply

 4. tom
  31.07.2013 @ 2:21 PM Edit
  botay.com
  http://nld.com.vn/2013073010568887p0c1002/kinh-te-dang-tot-len.htm

  Like

  Reply

  • VN ngay tan cong san
   31.07.2013 @ 3:12 PM Edit
   Bọn cs này nó mắc bệnh BỐC PHÉT trơ trẻn, người dân VN số nhiều họ cũng đã nhìn thấy sự thật. Cs nó có bốc phét siêu tới đâu cũng chẳng ai tin đâu bạn Tom.

   Like

   Reply

 5. danvietcungkho
  31.07.2013 @ 3:20 PM Edit
  NÓI VỚI TƯ SANG MỘT CÂU THÔI . CÓ THỰC TÂM DIỆT HẾT BẦY SÂU KHÔNG ? NẾU CÓ THÌ HẢY DẸP CÁI ĐẢNG CS NÀY ĐI , VÌ NÓ LÀ TỔ SÂU ĐÓ . DÁM LÀM KHÔNG TƯ ?

  Cái quần thủng đít

  ……Tham nhũng đã kế thừa những bản chất tốt đẹp nhất của Đảng ta. Đảng anh hùng, tham nhũng cũng anh hùng. Đảng thông minh, tham nhũng cũng thông minh. Đảng cần cù, tham nhũng cũng rất cần cù. Đảng sáng tạo, tham nhũng cũng sáng tạo. Đảng tiến bộ, tham nhũng cũng tiến bộ. Đảng đổi mới, tham nhũng cũng đổi mới. Đảng độc quyền lãnh đạo đất nước, tham nhũng cũng độc quyền vơ vét tài nguyên quốc gia. Đảng một mình một chợ, tham nhũng tự do lũng đoạn thị trường. Đảng là gốc, tham nhũng là cành. Đảng ở trong tham nhũng. Tham nhũng ở trong Đảng. Ra khỏi Đảng, tham nhũng không đất sống.
  ……
  Đảng là gốc, tham nhũng là cành. Ai thực tâm muốn tiêu diệt tham nhũng, chỉ có con đường cắt gốc. Xem ra Đảng ta, chưa ai có đủ bản lĩnh, tài năng, dám cắt gốc tham nhũng để dắt Đảng ra khỏi bờ mê bến lú.

  © Trần Hồng Tâm

  http://www.danchimviet.info/archives/77988/cai-quan-thung-dit/2013/07

  Like

  Reply

 6. minh nhỏ
  31.07.2013 @ 6:32 PM Edit
  bài viết của Nguyễn Văn Đực cụ thể và quá rõ ràng về quá trình đổ vỡ của các chủ đầu tư BĐS.
  ở địa phương tôi, nhân sự trong ủy ban đã thay đổi theo kiểu Dương Văn Minh lên thay cho TT Thiệu.
  trong tâm của nhiều lãnh đạo cs cũng nghĩ rằng : BĐS tất yếu sẽ sụp đỗ, kéo theo hệ thống NH, TTCK , DNNW
  KT sụp đỗ thì chính trị bất ổn và cs sẽ sụp đỗ !

  Like

  Reply

 7. noname
  31.07.2013 @ 7:42 PM Edit
  Thế còn bài viết về TPP của TS Alan thì sao các bác? Liệu có xảy ra như vậy k?

  Like

  Reply

  • VN ngay tan cong san
   01.08.2013 @ 11:58 AM Edit
   Đó là nhìn nhận theo ý riêng củ TS Alan. Thực tế bạn xem, nếu có được cũng phải 1015. Nhưng mơ cũng 0 thấy được TPP (Obama gật thì gật, vật cản lớn nhất là thượng, hạ viên HK (mà 2 nơi này rất kị mùi thịt chó cs độc tài)). Hơn nữa còn nhiều điều kiện khác cs 0 thể nào đáp ứng được trừ khi giải thể cs mà thôi.

xxxxxxxx
http://cafef.vn/du-an-marina-complex-da-nang-bi-to-cham-ban-giao-nha-pho-khach-hang-buc-xuc-2017082813112827.chn

Dự án Marina Complex Đà Nẵng bị tố chậm bàn giao nhà phố, khách hàng bức xúc

29-08-2017

Dự án Marina Complex Đà Nẵng bị tố chậm bàn giao nhà phố, khách hàng bức xúc

Dự án Marina Complex Đà Nẵng có thời hạn bàn giao nhà theo hợp đồng mua bán là vào tháng 11/2016. Tuy nhiên đến nay nhiều khách hàng cho biết đã nhận nhà nhưng chưa hoàn thiện nội thất cũng như chưa có điện nước.

Khách hàng mòn mỏi chờ điện, nước

Dự án Marina Complex Đà Nẵng do công ty TNHH bến du thuyền Đà Nẵng làm chủ đầu tư và hợp tác với công ty cổ phần Đất xanh miền Trung. Đây là dự án có vị trí đắc địa, nằm ven sông Hàn nên thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư.

Theo công bố của chủ đầu tư, dự án có diện tích 11,7 ha với các hợp phần nhà ở liền kề, nhà ở thương mại, biệt thự, khách sạn, câu lạc bộ du thuyền… Trong đó, hợp phần 128 căn nhà phố được mở bán đầu tiên và theo hợp đồng sẽ bàn giao nhà cho khách hàng vào tháng 11/2016.

Toàn bộ dự án vẫn còn ngổn ngang
Toàn bộ dự án vẫn còn ngổn ngang

Tuy nhiên, anh L.V.V. (trú tỉnh Quảng Nam) cho hay đến thời điểm này chủ đầu tư và đơn vị đứng ra bán nhà là công ty Đất xanh miền Trung mới chỉ bàn giao phần thô. Theo anh V., anh đầu tư mua hai căn nhà phố với giá 5,4 tỉ đồng/căn. Hợp đồng ký kết sẽ bàn giao nhà từ tháng 11/2016 nhưng hiện nay vẫn chưa hoàn thiện.

“Tôi mua nhà để đầu tư bán lại. Thời điểm này có nhiều người có nhu cầu mua để ở nhưng nhà chưa hoàn thiện nên chưa bán được. Hợp đồng ghi rõ thời gian bàn giao cho khách mà đến nay quá hạn gần 1 năm vẫn chưa hoàn thành”, anh V. bức xúc.

Theo anh V., ngoài việc chưa hoàn thiện nhà phố thì điện, nước ở đây vẫn chưa được đấu nối với hệ thống. Đặc biệt, đường xá xung quanh dự án chưa hề được xây dựng như cam kết ban đầu của chủ đầu tư.

“Đây là dự án lớn, được quảng cáo rầm rộ và do hai công ty uy tín đầu tư, phát triển, mở bán nên tôi rất tin tưởng. Tuy nhiên, họ kéo dài như thế này khiến các nhà đầu tư nhỏ chúng tôi mất niềm tin và thiệt hại về kinh tế”, anh V. cho hay.

Toàn bộ dự án đã hoàn thiện?

Trao đổi với chúng tôi, đại diện công ty Đất xanh miền Trung cho rằng toàn bộ dự án Marina Complex đã hoàn thiện, đã bàn giao nhà cho khách, hiện đã có khách hàng đến định cư và có khách hàng tiến hành cho thuê mặt bằng thu lợi nhuận hằng tháng…

Việc phản ánh của khách hàng về chậm bàn giao nhà là chưa chính xác. Theo đó, điều khoản hợp đồng là trong tháng 11, 12/2016 công ty sẽ bàn giao phần thô. Sau 1 tháng kể từ ngày khách hàng nhận bàn giao phần thô, công ty sẽ bàn giao gói quà tặng là phần hoàn thiện mặt tiền nhà.

“Phần hoàn thiện mặt tiền này nằm trong gói quà tặng công ty dành riêng cho khách hàng, không nằm trong thời gian bàn giao phần thô nhà. Toàn bộ khách hàng thanh toán đến 95% nhà để nhận phần thô theo nội dung hợp đồng thì hiện nay công ty đã hoàn thành xong, kể cả phần gói quà tặng hoàn thiện”, đại diện công ty Đất xanh miền Trung cho hay.

Bà Lê Thị Hân, Phòng truyền thông Công ty Đất xanh miền Trung, cũng thừa nhận việc chưa đấu nối điện, nước cho khách hàng. Tuy nhiên, bà Hân cho biết đây là trách nhiệm của chủ đầu tư là công ty Bến du thuyền. Công ty Đất xanh miền Trung sẽ hỗ trợ hết mức như trình duyệt hồ sơ bố trí điện, nước … để được phê duyệt và tiến hành thi công.

“Sau khi cơ quan chức năng đã phê duyệt thiết kế điện, nước cho toàn dự án, khách hàng sẽ được phát giấy đăng ký sử dụng điện, nước sinh hoạt, khách hàng điền vào và chuyển qua Ban Xây dựng hỗ trợ xin điện nước cho khách hàng. Trong tháng 9 tới, khi mọi thủ tục hoàn thiện sẽ tiến hành cấp điện nước sinh hoạt”, bà Hân nói.

Bà Hân cũng cho rằng hệ thống đường xá do chủ đầu tư chịu trách nhiệm nhưng không đưa ra thời điểm cụ thể hoàn thành việc xây dựng hạ tầng này.

Trần Đình

Theo InfoNet

CXN_083117_12 679_ For the records : Càng ngày càng lộ ra nhiều điều tham nhũng của những dự á n BOT, chắc chắn tôi phải kiến nghị CP Hậu CS Quốc hữu Hóa tất cả những dự án tham nhũng, m óc ngoặc này (nationalization of Formosa then corrupted BOT system) : Chết chùm nhưng chùm nào chết trước ?

CXN_083117_12 679_ For the records : Càng ngày càng lộ ra nhiều điều tham nhũng của những dự án BOT, chắc chắn tôi phải kiến nghị CP Hậu CS Quốc hữu Hóa tất cả những dự án tham nhũng, móc ngoặc này (nationalization of Formosa then corrupted BOT system) : Chết chùm nhưng chùm nào chết trước?

Châu Xuân Nguyễn
xx

xxxxxxxxxx
https://www.voatiengviet.com/a/bot-cai-lay-huyen-tam-nong-duc-manh-osin/4003909.html

Chết chùm nhưng chùm nào chết trước?Trạm thu phí Cai Lậy trên báo trong nước.

Trạm thu phí Cai Lậy trên báo trong nước.

Trạm Thu phí Cai Lậy chưa hoạt động trở lại, báo chí Việt Nam đang tiếp tục lôi ra ánh sáng một số công trình giao thông đang vận hành theo phương thức BOT có nhiều dấu hiệu đáng ngờ nhưng chẳng có gì bảo đảm việc phát triển hạ tầng giao thông bằng phương thức BOT sẽ kết thúc có hậu…

***

Cuối tuần vừa qua, tờ Pháp Luật TP.HCM đem dự án BOT quốc lộ 91B ra mổ.

Theo Wikipedia thì quốc lộ 91B dài khoảng 17 cây số, nối cảng Cái Cui, tọa lạc ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ với quốc lộ 91, đoạn chạy ngang quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Tờ Pháp Luật TP.HCM kể rằng, dự án quốc lộ 91B được duyệt từ 1995 nhưng đến năm 2010 mới hoàn tất. Chi phí xây dựng quốc lộ 91B là 455 tỉ, kiếm được từ việc bán trái phiếu chính phủ.

Đúng… một tuần sau khi thông xe thì quốc lộ 91B bắt đầu… hư (mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt dài, tróc nhựa, hình thành các ổ gà rồi các ổ gà trở thành ổ voi)! Tất nhiên chủ đầu tư lúc đó là Ban Quản lý Dự án Đầu tư – Xây dựng thành phố Cần Thơ phải bắt đầu… sửa.

Chuyện này kéo dài cho tới năm 2014 thì Bộ Giao thông – Vận tải quyết định giao quốc lộ 91B cho Công ty Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang, doanh nghiệp đã đầu tư và đang khai thác quốc lộ 91 (dài 142 cây số, từ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tới cửa khẩu Tịnh Biên, thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Công ty Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang đã gia cố lại nền, trải nhựa, thay khe co giãn của một số cây cầu trên quốc lộ 91B rồi thu phí.

Cần lưu ý là chi phí thực hiện quốc lộ 91B chỉ có 455 tỉ nhưng chi phí sửa chữa quốc lộ 91B ở mức như đã kể được khai và được duyệt tới 614 tỉ (?). Nhìn một cách tổng quát thì 455 tỉ vay của dân thông qua phát hành trái phiếu trở thành giấy lộn, quốc lộ 91B từ công lộ trở thành tài sản do Công ty Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang đầu tư và đang khai thác hợp pháp!

***

Chẳng riêng dân chúng mà các cơ quan hữu trách như Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủđều đã chính thức xác nhận, các dự án BOT trong lĩnh vực hạ tầng giao thông có nhiều điểm bất ổn. Về lý thuyết, BOT được xem như giải pháp tốt nhất trong bối cảnh công quỹ eo hẹp nên phải khai thác các nguồn lực khác để phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Song trên thực tế, các dự án BOT trở thành phương thức mãi lộ hợp pháp. Thay vì phải tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư hội đủ các yêu cầu cả về năng lực tài chính, lẫn năng lực kỹ thuật thì hệ thống công quyền Việt Nam lại chỉ định một số doanh nghiệp thiếu cả tiền lẫn kinh nghiệm, khả năng thực hiện các dự án hạ tầng giao thông làm chủ đầu tư. Thay vì phải tạo ra thêm những công trình giao thông mới, chủ đầu tư của phần lớn dự án BOT chỉ sửa chữa, cải tạo các công lộ rồi bắt dân chúng trả tiền. Thay vì phải thẩm định kỹ chi phí đầu tư, lưu lượng phương tiện giao thông để xác định chính xác mức phí, thời gian được phép thu phí, thời điểm phải chuyển giao thì hệ thống công quyền Việt Nam để cho nhà đầu tư tự tính và tính thế nào cũng được chấp thuận.

Giữa cơn bão dư luận về các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông, ông Đặng Huy Đông, một trong các Thứ trưởng của Bộ Kế hoạch – Đầu tư, thú nhận, “các dự án BOT chẳng theo theo quy định nào” và “luôn chứa đựng rủi ro rất lớn về tham nhũng”.

Ông Đông chỉ nói tới đó, các facebooker và báo giới chứng minh thêm rằng, tham nhũng trong các dự án BOT thuộc lĩnh vực giao thông là tham nhũng từ thượng tầng.

Trong Kết luận thanh tra về bảy dự án BOT liên quan tới hạ tầng giao thông mà Thanh tra Chính phủ Việt Nam công bố hồi trung tuần tháng 8, cơ quan này dẫn dự án BOT cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ như ví dụ minh họa cho bản chất hàng trăm dự án BOT thuộc lĩnh vực giao thông ở Việt Nam.

Pháp Vân – Cầu Giẽ vốn là công lộ, chỉ phải “trải lại nhựa, kẻ vạch phân tuyến, làm lại hàng rào, đặt biển báo” nhưng nhà đầu tư cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vẫn được phép thu phí ngang với đọan cao tốc được làm mới. Nhờ vậy, mỗi ngày, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thu được khoảng hai tỉ đồng.

Tại sao lại vô lý như vậy? Trương Huy San giải thích trên trang facebook của ông: Đó là để cứu bà Đỗ Thị Huyền Tâm, vợ sau của ông Nông Đức Mạnh, cựu Tổng Bí thư Đảng CSVN. Năm 2012, bà Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Minh Tâm, gật đầu làm vợ ông Nông Đức Mạnh khi đã “cảm thấy hơi lạnh của còng” vì dùng các thủ đoạn gian dối để vay và không có khả năng thanh toán hàng ngàn tỉ đồng. Nhờ hai dự án BOT (cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và Hạ Long – Vân Đồn), bà Tâm rũ bùn đứng dậy sáng lòa! Trương Huy San nhận định, nguồn tiền giúp bà Tâm đứng dậy sáng lòa là “tiền của dân, tiền của chúng ta”.

Nhân dịp Thanh tra Chính phủ Việt Nam công bố Kết luận thanh tra về bảy dự án BOT liên quan tới hạ tầng giao thông, tờ Thanh Niên mới kể ra rằng, một doanh nhân từng tâm sự với phóng viên của tờ báo này là từ năm 2013, ông ta hết hứng thú với các dự án BOT trong lĩnh vực cầu đường vì bị “vỗ vai”, buộc phải nhường dự án đã hoàn thành tất cả các thủ tục cho một doanh nghiệp “sắp chết” chỉ vì chủ doanh nghiệp đó là người nhà của một cựu lãnh đạo cao cấp.

Cũng nhân dịp Thanh tra Chính phủ Việt Nam công bố kết luận vừa kể, tờ Lao Đông huỵch toẹt, chủ dự án BOT cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ là Công ty Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Phát. Người nắm giữ đa số cổ phần của Công ty Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Phát là ông Đỗ Ngọc Minh (anh ruột bà Đỗ Thị Huyền Tâm). Lao Động dẫn hàng loạt dấu hiệu cho thấy Công ty Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Phát được thành lập chỉ nhằm tiếp nhận dự án BOT cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Tiền thực hiện dự án BOT cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ chủ yếu là tiền vay ngân hàng và Công ty Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Phát đã đem quyền thu phí từ dự án BOT cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ làm vật thế chấp.

***

Trong mười năm vừa qua, trạm thu phí của các dự án BOT trong lĩnh vực cầu đường mọc lên như nấm trên khắp Việt Nam, rất nhiều người không nhận ra rằng, phí vận tải tăng làm vật giá tăng vọt và dù không lái xe, không kinh doanh vận tải, họ vẫn là nạn nhân. Tuy nhiên tác hại từ sự lũng đoạn của các nhóm khai thác hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông để trục lợi không chỉ ngừng ở mức đó.

Theo một báo cáo mà chính phủ Việt Nam vừa trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì tính đến cuối năm ngoái, chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông đang nợ hệ thống ngân hàng khoảng 84.000 tỉ đồng. Đáng chú ý là hệ thống ngân hàng đã dùng những khoản tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn của dân chúng để cho chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông vay dài hạn. Cũng vì vậy, nếu chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông gặp khó khăn trong việc thu phí, hệ thống ngân hàng sẽ nghiêng ngả. Dù muốn hay không, chẳng riêng dân đen mà hệ thống ngân hàng và rộng hơn là chính phủ Việt Nam đều trở thành con tin của các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông!

Suốt hai thập niên 1990 và 2000, dân chúng Việt Nam còng lưng gánh các khoản nợ do vô số dự án đầu tư hạ tầng vừa lãng phí, vừa kém chất lượng vì nhà thầu phải chung chi từ 30% đến 40% giá trị dự án. Sang thập niên 2010, hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông được xem như cứu cánh, vừa có thể hạn chế tham nhũng, vừa giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách. Thực tế cho thấy, hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông chỉ là một chiêu thức khác mà mục tiêu vẫn là hầu bao và bao tử của hàng trăm triệu người.

Thiên Hạ Luận

CXN_083117_12 678_ For the records : Thoái vốn 8 tháng được không tới 1 tỷ đô (1 tỷ đô =23 ngàn tỷ), nợ công là 500 tỷ đô (có phải muối bỏ bể hay không ??), mỗi năm vay ngoài ngân s ách từ 20 đến 30 tỷ đô. Đó là hiện tình DNNN còn bán dc, rất RẤT ÍT, , từ 15 đến 20 tỷ đ ô nữa thôi thì tèng téng teng…(urging assets sales, phase out investment, electricity and petrol taxes to incre ase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled) : Thoái vốn Nhà nước trong 8 th áng thu về hơn 15.800 tỷ đồng

Châu Xuân Nguyễn
xx

xxxxxxxxxx
http://cafef.vn/thoai-von-nha-nuoc-trong-8-thang-thu-ve-hon-15800-ty-dong-20170830151107772.chn

Thoái vốn Nhà nước trong 8 tháng thu về hơn 15.800 tỷ đồng

30-08-2017

Thoái vốn Nhà nước trong 8 tháng thu về hơn 15.800 tỷ đồngẢnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính cho biết, trong 8 tháng qua, các doanh nghiệp Nhà nước đã thoái vốn được 3.713 tỷ đồng, thu về 15.803 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản thoái vốn trong năm 2016 các đơn vị mới báo cáo trong 8 tháng).

Trong số vốn thu về đó, thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm (chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng tài chính, bất động sản, và quỹ đầu tư) thu về 105 tỷ đồng. Thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp tại các lĩnh vực khác được 2.210 tỷ đồng, thu về 3.456 tỷ đồng.

Thoái vốn ở Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán vốn tại 21 doanh nghiệp, với giá trị là 1.396 tỷ đồng, thu về 12.240 tỷ đồng (trong đó bao gồm cả số thoái trong năm 2016 của Vinamilk, với giá trị sổ sách 783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ đồng).

Về cổ phần hóa doanh nghiệp, trong tháng ​Tám này, có 7 đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 3 doanh nghiệp thuộc Danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020 theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể: Tổng công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Thanh Lễ; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In Bắc Cạn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kinh doanh nước sạch Nam Định.

Bốn doanh nghiệp tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo đề án cơ cấu giai đoạn 2011-2016 là: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng Minh Thành; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đồng Tân; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuân Khánh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 29.

Lũy kế 8 tháng, đã có 33 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 10/44 doanh nghiệp thuộc Danh mục doanh nghiệp Nhà nước hoàn thành cổ phần hóa năm 2017 ban hành kèm theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Các doanh nghiệp đó là: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-Becamex, Tổng công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (IDICO), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Sóc Trăng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên công trình đô thị Sóc Trăng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In Bắc Cạn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kinh doanh nước sạch Nam Định.

23 đơn vị tiếp tục triển khai cổ phần hóa theo đề án tái cơ cấu giai đoạn 2011-2016.

Tổng giá trị thực tế của 33 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 80.636 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 20.881 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì vốn điều lệ của 33 đơn vị là 25.509 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 12.467 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7.814 tỷ đồng, bán cho người lao động 199 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 20 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 5.008 tỷ đồng.

Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước quy mô lớn cũng tích cực đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa như triển khai kế hoạch cổ phần hóa tại Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), các Tổng công ty phát điện 1, 2, 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Công bố giá trị doanh nghiệp tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phê duyệt phương án cổ phần hóa của Tổng công ty Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp (IDICO), Tổng công ty Sông Đà (Bộ Xây dựng); Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp-Becamex, Tổng công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Thanh Lễ…

Cục Tài chính doanh nghiệp nhận định, quá trình cổ phần hóa, thoái vốn còn chậm, chưa đạt được tiến độ, kế hoạch đề ra là do lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước vẫn còn tư tưởng e ngại, chưa quyết liệt, sợ trách nhiệm trong triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn.

Đối tượng cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn này chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, kinh doanh đa ngành nghề, tài chính phức tạp, cần sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính và năng lực quản trị, đầu tư tốt nên cần có nhiều thời gian chuẩn bị, xử lý, kiểm toán Nhà nước trước khi công bố giá trị doanh nghiệp.

Việc bàn giao các doanh nghiệp đã cổ phần hóa về SCIC còn chậm. Các doanh nghiệp đã cổ phần hóa chậm thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán đã hồi phục xong vẫn chưa thực sự thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa.

Tuy nhiên, khi đánh giá về việc hoàn thành mục tiêu hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong năm nay chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng hoàn toàn có thể đạt được.

Thông thường khi đặt mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước lớn như hiện nay, giai đoạn đầu là chuẩn bị sau đó những tháng cuối năm sẽ được đẩy nhanh với với tốc độ cao.

"Thêm vào đó phụ thuộc vào quyết tâm cơ quan thực hiện cổ phần hóa, các bộ ngành, cũng như cơ quan chủ quản quản lý doanh nghiệp Nhà nước và cả quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Cái này quyết định tốc độ và thành công của cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm nay cũng như các năm về sau,” ông Ánh nói.

Dây chuyền sản xuất của Habeco tại nhà máy bia Hà Nội-Mê Linh. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Dây chuyền sản xuất của Habeco tại nhà máy bia Hà Nội-Mê Linh. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Để đảm bảo nguồn thu đáp ứng cho ngân sách Nhà nước từ cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội giao nhằm cân đối cho nhu cầu vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 là 250.000 tỷ đồng, trong đó năm ​nay là 60.000 tỷ đồng Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công Thương đẩy nhanh hơn tiến độ thực hiện bán toàn bộ vốn nhà nước tại Habeco và Sabeco, đảm bảo hoàn thành xong để chuyển tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trước ngày 1/12​ tới.

Trường hợp đến ngày 30/9​ tới, Bộ Công Thương chưa hoàn thành việc công bố bản cáo bạch thoái vốn nhà nước tại Sabeco hoặc Habeco, trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn tại Sabeco và Habeco sang SCIC để đảm bảo việc thoái vốn nhà nước.

Việc chuyển giao sẽ đảm bảo tiến độ thoái vốn nhanh hơn do SCIC là tổ chức chuyên trách thoái vốn, đã có kinh nghiệm, quy trình thoái vốn Nhà nước số lượng lớn; đảm bảo cải cách hành chính, tăng trách nhiệm, theo sát nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch. Đồng thời giúp Bộ Công Thương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý nhà nước được Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo thống nhất đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước./.

Theo Thùy Dương

Vietnam+

CXN_083117_12 676_ Chuyện nới lõng tín dụng hay ko nới lõng, tay NXP này bị CXN quay mòng mòng, nó hết biết trời đất là gì nữa (chop and change on easing of credits, rates 17, rate reduced, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled) : Lo ‘bơm ’ tiền ra thị trường quá nhiều

CXN_083117_12 676_ Chuyện dài : Chuyện nới lõng tín dụng hay ko nới lõng, tay NXP này bị CXN quay mòng mòng, nó hết biết trời đất là gì nữa (chop and change on easing of credits, rates 17, rate reduced, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled) : Lo ‘bơm’ tiền ra thị trường quá nhiều

xxx
Châu Xuân Nguyễn
xx
Nới lõng tín dụng tức là làm một trong 2 điều, hay làm cả hai là hạ lãi suất hay tăng tăng trưởng tín dụngđể giả bớt hậu quả của suy thoái. Chuyện bắt đầu từ khi NXP mới nhậm chức (bài 11 278 ngày 4.5.16), NXP lừa DN rằng sẽ cho Trần Bắc Hà hạ lãi suất, nhưng hắn biết là không khả thi … CXN _050416_11 278_NXP là tay phù thủy về PR, ngoài ra không có tài năng gì cả. Đây là lúc NXP trổ ngón nghề bằng cách làm trò hề chính trị (political stunt) hay còn gọi là trò lừa truyền thông chính trị (political gimmickry) nhưng NXP không biết rằng DNNNV đã học được KT Vĩ Mô của CXN suốt 7 năm nay (đó là lý do họ luôn luôn nghe lời CXN khuyên đóng cửa DN) và họ biết rất rõ lãi suất tăng do chen lấn tín dụng thì những trò mèo mà NXP giở ra đều sẽ thất bại (idiotic PM, looming recession): Hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất cho vay ngay trong ngày họp với Thủ tướng
xxx
Khi hắn biết suy thoái 6.16 lù lù tiến tới thì hắn dự định bơm tiền kích cầu (bơm tiền tăng tăng trưởng tín dụng)CXN _110316_11 763_ Bài dài.. tiểu sử cội nguồn. Ha ha !!! Anh em chúng tôi đang mong chờ tin vui này, chỉ mới tuần trước sau khi Nguyễn Chí Dũng xì ra chuyện móc họng dân 10 triệu tỷ là anh em chúng tôi đánh cật lực vì biết rằng cuối cùng NXP nhìn ra mission impossible (điệp vụ bất khả thi) làm Thủ Tướng của hắn (conflicting information re 10 million billion restructuring, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, PM resignation, mobilising government investment, ref 2016-2020 restructuring, new growth model, scrapping gold): Kinh tế nguy ngập, chính trị rối loạn, xã hội bất ổn Thủ tướng Phúc muốn ra đi?

Trích bài 11 763 ngày 3.11.16 :"DỰ ĐỊNH GÓI KÍCH CẦU ĐỂ TĂNG GDP VÌ HẮN ĐỌC THẤY CXN CẢNH BÁO SUY THOÁI THÁNG 6.2016XXX

Ngày 20.4.16, sau khi tuyên thệ lần đầu vài tuần, CXN viết bài này, NXP đọc xong là rụng rời, tiếp theo tới bây giờ CXN vẫn viết về suy thoái tháng 6.2016.. CXN _042016_11 244_Thông tư 36 siết tín dụng tiêu dùng, 7 siết tín dụng TTCK và 24 siết tín dụng ngoại tệ cho xuất khẩu. Không suy thoái nặng nề tháng 6 mới là lạ….(recession looming, interest rates 2016, credit squeeze Acts 24): Thông tư 24: Chính thức siết tín dụng ngoại tệ!

xx

CXN _033116_11 207_Ngày càng rõ rằng suy thoái lù lù tiến gần và một lần nữa, ĐCSVN không làm gì để chặn đứng dc, như 2011 CXN đã dự báo. Đúng như dự báo, suy thoái KT lại đến từ từ cho tới tháng 6 này là đầy đủ, những bài báo ngày hôm nay không khác nhiều 2011-2015, chỉ thêm cái bội chi Ngân sách và thâm thủng vì chen lấn tín dụng (recession looming): Vì đâu kinh tế Việt Nam khựng lại đột ngột khi đang trên đà tăng trưởng?

xx

NXP lo sốt vó và dự định vay tiền, in tiền hay làm gì đó để kích cầu sau khi đọc bài 11 207 của CXN. Khi biết NXP đọc bài này sẽ tìm cách bơm tiền cứu vãn, CXN chặn ngay vì nếu cứu dc thì kéo dài ĐCS thêm vài năm nữa… CXN _060916_11 365_NXP vội vả xài tiền bơm vào đầu tư công như những dự án của 3D đem lại lãng phí dưới đây (3 tỷ đô, waste, corruption projects, idiotic PM, looming recession, super SOE): Nhiệt điện nửa tỉ đô lại “liệt” một nửa: “Không nơi nào xài tiền tùy tiện như ở Việt Nam”

xxx

CXN _060816_11 362_Nếu 3D còn là Thủ Tướng thì NXP và 3D hành xử y chang nhau giờ phút này và hậu quả vài năm sau (2016 tới 2020) thì cũng suy thoái dài 5 năm từ 2011 đến 2015, nợ công lúc 2015 là 4 triệu tỷ, chen lấn tín dụng cần 600 ngàn tỷ, tới 2020 thì nợ công 8 triệu tỷ, chen lấn tín dụng cần 1,2 triệu tỷ (idiotic PM, looming recession, relax departure, bolted,trap): Thủ tướng yêu cầu lập tổ công tác đặc biệt gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn; Chính phủ sẽ phải trả tới 75% nợ trong nước trong 3 năm tới; Thị trường: NHNN đã chọn GDP!

xx

Trích bài 11 362 ngày 8.6.16 :"Tóm tắt 3 bài trên, đầu 2007, gia nhập WTO, 3D lên ngôi TT, FDI tăng đến 70 tỷ đô, 3D in tiền gom đô, lạm phát tiềm tàng vì có quá nhiều vnd (nhưng có usd bảo chứng), giá BDS vùn vụt, cò BDS trữ hằng trăm căn mỗi ng. Đến 2008, suy thoái Mỹ loan ra toàn cầu, đầu 2009 3D bày trò kích cầu (1) 8 tỷ đô trợ giá lãi suất. Lãi suất thấp, tiền cung dư thừa, giá BĐS tăng ào ào. Đến cuối 2009, 3D định chôm chỉa thêm nên dự định cho gói kích cầu 2 là hổ trợ lãi suất nữa cho toàn năm 2010 (lãi suất cho vay của Tập đoàn dc ưu đãi là 4%. Vậy thì tập đoàn vay thoải máy, vay NH giá 4% LS rồi cho vay lại 8 hay 10%.

Nguyên năm 2009, 2010 tiền tràn trề (70 tỷ usd đổi ra vnd, lãi suất thấp 4%) nên TĐ Tcty làm gì ??? Họ không có kế sách gì để dùng tiền vay sinh lợi nên họ đầu tư xây, mua bán BĐS, thế là BDS bùng nổ 2008,9, 10. Tới cuối 2010 thì lạm phát 18%. Đầu năm 2011 thì 3D siết chặt tín dụng để kiềm chế lạm phát, vậy thì tiền vay BDS ko còn nữa, lãi suất tăng 22%. CXN tiên đoán lúc đó là suy thoái tháng 9.2011, lúc đầu CXN nghĩ là CS cũng còn 1 chút trí thông minh thì suy thoái 2 năm thôi, nhưng chúng quá ngu nên đến đầu 2012, CXN thay đổi là suy thoái 7 năm. Những diễn biến từ 2011 đến 2015 thì bây giờ ai cũng còn nhớ… Siết chặt tín dụng, lãi suất cao thì ko ai mua BDS đang xây dang dở, ng khôn nắm BDS thì bán đổ bán tháo ko ai mua, DNBDS ko trả nợ NH dc, nợ xấu tăng cao, VLXD thải người, thất nghiệp từ rồi lan đến sản xuất vì ko ai có tiền mua hàng hóa, cty sản xuất đóng cửa đến 650 ngàn/700 ngàn. NH thì ngày càng nhiều nợ xấu đến 1 triệu tỷ, cho đến hôm nay cũng ko giải quyết dc.

xx

Cty đóng cửa thì hụt thu thuế, bội chi NS, NN phải bán trái phiếu để bù đấp bội chi, tạo chen lấn tín dụng khi ngoại quốc ko cho vay nữa vì Vinashin. Khi NXP lên thì mỗi năm phải vay ngoài NS là 600 ngàn tỷ, tiền trả nợ và đáo nợ là 270 ngàn tỷ. Và lần này CXN tiên đoán suy thoái tháng 6.2016. Lẽ dĩ nhiên NXP đọc bài CXN và hốt hoảng kêu gọi giảm lãi suất, nhưng vì chen lấn tín dụng quá nặng nề nên ko giảm LS nổi, vậy thì thăm dò vét vàng và đô la trong dân, cái này cũng bị phản ứng mạnh mẻ. Cảng biển, phi trường, cao tốc đều bị 3D phổng tay trên, DNNN thì chỉ còn xương xẩu…

xx

Vậy thì NXP làm gì ?? Làm y chang 3D năm 2009 là kích cầu. Từ 2009 kích cầu tới 2015 là chu kỳ 6 năm, đất nước vươn lên vì WTO và cũng xẹp lép chỉ vỏn vẹn 6 năm. Bây giờ, NXP đi con đường này như 1 thằng hề ngu ngốc thì ai cũng biết tương lai 6 năm nữa sẽ như thế nào….”Thủ tướng yêu cầu lập tổ công tác đặc biệt gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn” NXP cứ đổ vốn vào và tiêu cho dầu tiêu gấp rút thì hoang phí rất nhiều, tới 2020 nợ sẽ ngập đầu, chen lấn tín dụng sẽ khủng khiếp như tại đây…Bơm tiền để tăng trưởng GDP.. ”"(HT)

xx

CXN: Để chắc chắn, CXN dịch vài bài của Anh Quốc, Mỹ New Zealand về kích cầu thất bại, điều này làm NXP bỏ kích cầu và chịu trận.

CXN _060516_11 348c_Phụ đính 3: Anh Quốc: QUAN ĐIỂM CHUYÊN GIA: Tại sao lịch sử cho chúng ta biết mọi chi tiêu thoát ra khỏi suy thoái kết thúc trong thất bại: EXPERT VIEW: Why history tells us spending your way out of recession ends in failure (idiotic PM, relax monetary policy)

xxxx

Vấn để cuối cùng gần đây nhất là CXN bóc tách gói "tái cấu trúc" KT 10 triệu tỷ. Mời đồng bào đọc link bên dưới. Đại khái là sau khi nhìn thấy 3 món nợ công, nợ DNNN và nợ xấu NH là 7 triệu tỷ, NXP gói lại dưới dạng tái cấu trúc nhưng thực chất là móc họng ng dân 110 triệu mỗi đầu ng thành 10 triệu tỷ.

KẾT LUẬN

Ngay từ lần đầu tuyên thệ vào TT, CXN đã theo sát, hướng dẫn NXP đi đúng đường khi tìm cách hạ lãi suất, lòi ra nợ xấu NH, nợ DNNN, nợ công. Từ đó, NXP muốn bơm tiền kích cầu nhưng bị cxn chặn. Tìm thấy nợ của DNNN rồi thì gộp 3 món nợ 7 triệu tỷ, cộng thêm huy động mỗi năm thành gói 10 triệu tỷ, gói này bị CXN lột mặt nạ nên thất bại thì từ chức thôi, ai sẽ lên thay ??? Vương Đình Huệ ư ???

xx

CXN, Một ngày vui, 4.11.16, Melb"(HT bài 11 763)
xx
CXN: Rồi thì ngày 23.6.16 Đinh Tiến Dũng bắt đầu sợ vay tiền kích cầu, vậy là ko kích cầu vì CXN vạch ra… sẽ che lấn tín dụng nặng nề năm 2020.. CXN _062316_11 411_(Bài dài) Thấy gì qua lời tuyên bố của BT Tài Chính Đinh Tiến Dũng (tay giữ hầu bao ngân sách VN đi trên dây nhưng không muốn bị ngã bổ) về giảm bội chi, (CXN thì nói nếu vay để thoát suy thoái thì 5 năm sau, nợ công tăng cao và chen lấn tín dụng thay vì 600 ngàn tỷ mỗi năm như hôm nay thì 2020 sẽ vay 1,2 triệu tỷ mổi năm để “trả nợ đã vay năm 2016”) (đẽo cày giữa đường, xoành xoạch, idiotic PM, relax monetary policy, finance minister): Bộ trưởng Bộ Tài chính: Phải cắt giảm bội chi để giảm nợ công
xx
CXN: Khi CXN thấy suy thoái chắc chắn ko cứu vãn dc nữa nên CXN "xì ra" là mình đã lừa NXP tại đây (ngày 11.7.2017,bài 12 551)…CXN _071117_12 551_ Bài dài : Kakakakak.. một người biết tỏng rằng không có suy thoái KT thì ko giật sập dc ĐCSVN. Loài khỉ vượn chúng bây bị lừa suy thoái 9.11 bằng cách ko kích cầu (nợ 2016 là 10 triệu tỷ), lúc đó chúng bây bị gài vào thế chen lấn tín dụng (ng đó viết về lý thuyết chen lấn tín dụng từ 2009 nên ng đó biết rất rõ cách gài lũ khỉ vượn đỉnh cao trí tuệ của loài người này). Và lần suy thoái này chúng bây lại bị lừa 1 lần nữa rằng không nên kích cầu với chiêu bài là kích cầu năm 2016 sẽ dẫn đến nợ công tăng cao, chen lấn tín dụng khắc nghiệt hơn bây giờ vào năm 2020 (ng đó có bao giờ nghĩ bọn khỉ vượn chống chọi nổi 2020 đâu). Bây giờ thì chúng bây chữa cháy, nhưng đã hơn 1 năm rồi, 8k DN đóng cửa mỗi tháng thì gần 100 ngàn DN đóng cửa rùi thì còn ai mà vay với mượn, tăng trưởng tín dụng và hạ lãi suất bây giờ chỉ để tập đoàn tư nhân dùng tiền bơm chứng khoán của chúng thôi, rồi lại xì và xẹp, tiền đâu tài trợ giảm lãi suất điều hành ??? Vay thêm trái phiếu để lấy tiền chứ đâu, lại một điều ngu xuẫn tiền mất tật mang thui !!! (tricked recession, rate reduced, monkeys, SBLT, why we are poor, TSN expansion to 45mil/year, scramble for Long Thanh airport mobilization, PPP, terminology, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled): Đồng loạt giảm các lãi suất điều hành 0,25%/năm, giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn
xx
CXN: NXP có biết đâu chính bài 12 551 lại thêm một cú lừa nữa của CXN, NXP vội vã nghe theo lời Cấn Văn Lực và bơm tiền….bài 12 624 ngày 11.8.17 CXN_081117_12 624_ Khi con khỉ vượn bị động kinh lên đồng mà không có BS Thú y giỏi thì sự thiệt hại là khủng khiếp nếu con khỉ vượn đó vận hành KTVN (rates 17, rate reduced, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled) : Thủ tướng chỉ đạo đưa tăng trưởng tín dụng lên cao hơn hoặc bằng 20%
xx
CXN : Và khi CXN viết bài "tiền mất tật mang" bài 12 554 ngày 14.7.17… CXN _071417_12 554_ Bung tiền thành tiền mất tật mang : Cũng là lúc gần trăm ngàn DN đóng cửa và ngành thuế đang thất thu đậm. Quá trễ và không còn tác dụng, DN nào đi vay ???(rate reduced, rates 17, 0.5% reduction in rate, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled): Làn sóng giảm lãi suất cho vay lan đến mọi ngân hàng
xx
thì ngày hôm nay 30.8.17 chúng lạị lo sợ vì bơm tiền kích cầu…
xx
KẾT LUẬN
xxx
Qua những chi tiết tôi trình bày ở phần trên, độc giả thấy rất rõ rằng tay NXP này đọc bài CXN rất kỹ, phản ứng theo đúng những gì CXN viết mà ko biết đúng hay sai, bị lừa hay ko bị lừa. Tóm lược lại là thế này, khi mới nhậm chức tháng 4.16, NXP biết từ bài CXN sẽ có suy thoái nên giảm LS, CXN nói giảm ko dc vì chen lấn tín dụng, thì đầu tháng 6.16, NXP dự định bơm tiền kích cầu, CXN viết bài nói ko dc kích cầu ngày 8.6.16 thì chúng ngưng kích cầu. Đến khi suy thoái dc phát triển thì CXN mới viết bài nói với chúng là chúng bị lừa (bài ngày 11.7.17). Khi NXP đọc bài này thì quyết định bơm tiền, ra sau thì ra vì ko muốn bị CXN lừa, bơm tiền ngày 11.8.17 sau khi hạ lãi suất ngày 10.7.17. Nhưng khi CXN cảnh báo đây sẽ là động thái tiền mất tật mang ngày 14.7.18 thì ngày hôm nay 30.8.17, bọn chúng lại run sợ là "tiền mất tật mang thật.
xx
Qua quá trình này thì mọi ng thấy rõ là hoạch định đường lối KT của VN là CXN hoạch định chứ ko phải NXP hoạch định, NXP chỉ đọc bài của CXN mà nhắm mắt làm theo mà thôi… kakaka.. Một lũ khỉ vượn thấy rõ…
xx
CXN, 31.8.17, Melb

xxxxxxx

http://plo.vn/kinh-te/quan-ly-kinh-te/lo-bom-tien-ra-thi-truong-qua-nhieu-724305.html

Lo ‘bơm’ tiền ra thị trường quá nhiềuThứ Tư, ngày 30/8/2017

Lo ‘bơm’ tiền ra thị trường quá nhiều

Không nên mạnh tay nới lỏng tín dụng quá mức. Lãi suất cao “ăn” hết lợi nhuận của DN.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 36/2014. Tại dự thảo sửa đổi lần này, lộ trình giảm tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn một lần nữa được điều chỉnh.

Theo quy định hiện nay thì đến 1-1-2018, các tổ chức tín dụng phải giảm tỉ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn xuống còn 40%, sau khi đã thực hiện giảm giới hạn từ 60% xuống 50% từ đầu năm 2017. Nhưng theo dự thảo trên, việc giảm giới hạn sẽ được giãn ra trong hai năm. Cụ thể, giảm từ 50% xuống 45% từ đầu năm 2018, sau đó tiếp tục giảm xuống 40% từ năm 2019.

Như vậy, nếu thông tư này được thông qua cũng đồng nghĩa với việc giảm tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ được lùi lại hai năm.

Nhiều nhà băng hưởng lợi

NHNN giải thích việc điều chỉnh này nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm nay của Chính phủ. Để đạt mục tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị NHNN có kế hoạch, lộ trình để bảo đảm tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 21%-22%.

“Việc điều chỉnh giảm tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ giúp các NH có thêm thời gian để cơ cấu lại nguồn vốn huy động cũng như nắn dòng vốn đi vào các lĩnh vực sản xuất mang tính trung và dài hạn” – NHNN giải thích.

Bà Trần Thị Hải Yến, chuyên viên phân tích vĩ mô Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), nhận định việc giãn lộ trình giảm tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tiếp tục cho thấy định hướng hỗ trợ của NHNN đối với các NH thương mại trong việc phát triển tín dụng.

Lo ‘bơm’ tiền ra thị trường quá nhiều - ảnh 1
Lãi suất cao làm gia tăng gánh nặng chi phí tài chính lên doanh nghiệp. Ảnh: TL

“Nếu dự thảo này được thông qua, các NH sẽ có thêm điều kiện để phát triển tín dụng mà chưa phải lo lắng nhiều về khả năng đụng trần các tỉ lệ giới hạn như quy định của Thông tư 36” – bà Yến nói.

Nhiều NH bày tỏ quan điểm đồng thuận với chủ trương tăng trưởng tín dụng từ Chính phủ. Tổng giám đốc một NH nhận xét với việc lùi thời gian giảm tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ giúp nhiều NH hưởng lợi. Đặc biệt, việc nâng mục tiêu tăng trưởng tín dụng lên trên 20% sẽ tác động đáng kể lên lợi nhuận năm 2017 của các NH.

“Mặc dù có chủ trương nới lỏng tín dụng nhưng chúng tôi cũng khá thận trọng với các khoản vay bất động sản” – tổng giám đốc một NH cho biết thêm.

Lo ngại đẩy lãi suất tăng lên

TS Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh doanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, phân tích tình hình kinh tế vĩ mô và lạm phát đang có nhiều thuận lợi để NHNN xem xét nới lỏng tín dụng và trên cơ sở đó giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp (DN). Lạm phát cơ bản trong ba năm qua liên tục ở mức khá thấp, dưới 2%; lãi suất tái cấp vốn, lãi suất trái phiếu chính phủ cũng đang ở mức thấp.

Tuy vậy, TS Nghĩa lưu ý: “Khi đưa tín dụng lên trên 20% sẽ xảy ra hai khả năng: Nếu nền kinh tế hấp thụ tốt, đúng hướng, trong điều kiện lãi suất tương đối thấp có thể tạo nên hiệu ứng tăng cầu, góp phần tăng trưởng GDP. Còn nếu không giảm lãi suất mà đẩy tăng trưởng tín dụng lên cao như vậy thì chưa chắc đã tạo nên được tác dụng tăng tổng cầu an toàn và có thể dẫn đến lạm phát cao hơn trong những năm tiếp theo. Do đó NHNN cần cân nhắc, tính toán thận trọng”.

Chuyên gia tài chính-NH, TS Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng từ đầu năm đến nay tăng trưởng tín dụng cao hơn tăng trưởng huy động, chính vì vậy nếu muốn đưa con số tín dụng lên 21%-22% đòi hỏi các NH cần huy động vốn. Muốn huy động vốn đương nhiên phải tăng lãi suất đầu vào và như vậy lãi suất cho vay sẽ tăng lên.

Thực tế trong thời gian gần đây nhiều NH đưa ra mức lãi suất huy động khá cao. Trong đó ở kỳ hạn dài từ một năm trở lên, nhiều NH áp dụng lãi suất kỳ hạn dài lên đến mức trên dưới 8%/năm. Đây chính là mặt trái của thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Bởi khi đẩy tín dụng lên sẽ kéo theo lượng tiền ra thị trường nhiều, lạm phát sẽ lên cao.

Từ sự phân tích trên, TS Nguyễn Trí Hiếu không ủng hộ việc giãn thời gian siết vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. “Nếu sử dụng quá nhiều vốn huy động ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ tạo ra rủi ro về thanh khoản cho hệ thống NH. Vì phần lớn khách hàng chỉ gửi tiền ở kỳ hạn ngắn từ một năm đổ lại” – ông Hiếu phân tích.

Bên cạnh đó, ông Hiếu cũng lo lắng mục tiêu tăng trưởng tín dụng 21%-22% trong năm nay là quá nhiều. Với tỉ lệ tăng trưởng tín dụng như vậy, mỗi tháng NH phải đẩy ra thị trường tới hơn 100.000 tỉ đồng cho vay và điều này cũng tạo ra nguy cơ rủi ro về an toàn tín dụng.

Lãi suất cao “ăn” hết lợi nhuận của DN

Theo TS Lê Xuân Nghĩa, việc nới tín dụng lên mức trên 20% là có cơ sở nhưng điều quan trọng là DN có hấp thụ vốn hay không. Muốn DN hấp thụ vốn, mức lãi suất cho vay phải phù hợp. Lãi suất thấp thì tăng trưởng tín dụng sẽ vào được lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công nghiệp, chế biến. Nếu để lãi suất cao thì tiền sẽ vào những lĩnh vực không mong muốn như chứng khoán, bất động sản, các phân khúc có khả năng rủi ro cao như cho vay tiêu dùng.

“Mặt bằng lãi suất Việt Nam cao, kể cả so với Trung Quốc hay một số nước ASEAN. Lãi suất cao làm tăng gánh nặng chi phí tài chính của DN lên khá lớn. Có DN đạt doanh thu năm khoảng 150 tỉ đồng thì lãi vay NH đã lên tới 5-6 tỉ đồng, vượt cả chi phí về trích lập khấu hao, làm hạn chế năng lực cạnh tranh của DN” – TS Nghĩa chia sẻ.

Các NH đẩy vốn ra phải đúng địa chỉ, vào các ngành sản xuất sẽ giúp tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, nếu dòng vốn chảy mạnh vào bất động sản, chứng khoán… sẽ không có tác động đến GDP.

TS NGUYỄN TRÍ HIẾU

THÙY LINH – TRÀ PHƯƠNG

CXN_091517_12 716_ Tại sao 3D phải xóa án cho TXT ??? (cover-up TXT, historic courtcase, NX Sơn PVN, HV T hắm Ocean bank, Tram Be Sacombank, jailing Tram Be, recession getting worse, dismantling of the administration, electr icity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled) : Việt Nam : Trịnh Xuân Thanh từng được chính p hủ trước xóa án

CXN_091517_12 716_ Tại sao 3D phải xóa án cho TXT ??? (cover-up TXT, historic courtcase, NX Sơn PVN, HV Thắm Ocean bank, Tram Be Sacombank, jailing Tram Be, recession getting worse, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled) : Việt Nam : Trịnh Xuân Thanh từng được chính phủ trước xóa án

xxx
Châu Xuân Nguyễn
xx
Đơn giản tình hình lúc đó là mạng sống chính trị của 3D đang phải vật lộn để giành lại. Cuối năm 2015 (lá thư ngày 18.5.2015) tức là 7 tháng sau là ĐH12 đó là lúc 3D bị cho về vườn, chấm dứt sự nghiệp chính trị của 3D.
xx

3D biết tỏng rằng nếu để kỷ luật TXT thì báo chí sẽ nhoi nhoi lên và từ đó, những phong cách tham nhũng của tập đoàn dầu khí sẽ phơi rộng ra (như Tòa đang xử Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn với án tù chung thân và tử hình ngay bây giờ, tháng 9.2017)

xxx
Ngân Hàng Ocean bank của Hà Văn Thắm bị mua lại với giá zero cổ phiếu ngày 24.4.2015 (1 tháng trc khi có là thư "xóa án" cho TXT (là thư xóa án ngày 18.5.15)). Khi mua lại zero cổ phiếu thì chắc chắn 3D, NV Bình ruồi đều biết chuyện trả lãi suất ngoài luồng đến hằng ngàn tỷ . 3D nhất quyết phải ém nhẹm chuyện TXT với 3 ngàn tỷ thất thoát. Mời đọc nguyên bài 8774 ngày 5.5.18…
xxx
CXN_050515_8774_Tại sao phát hiện Ocean Bank yếu kém từ 2011 mà không xử lý,đợi 4 năm sau m ới xử lý cùng 88 NHTM khác ???: Vì sao mua lại Ocean Bank giá 0 đồng? (VNCB)xx

https://www.youtube.com/watch?v=BHEp61j3Ehc

CXN_042815_8743_Ý Lan, Võ Văn Ái dự định học và dùng chiêu lừa bịp của CSVN để bóp méo sự thật là Thích Đôn Hậu hoạt động cho CSVN từ hồi 1965, 66 tại Huế và sau khi hợp tác với CSBV, bị đàn áp sau 1975, một bài học đáng đời cho những kẻ hợp tác với CSVN, như con đường Liên Minh Dân Chủ của Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đang đi (travelling in a very dangerous course): Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4
Châu Xuân Nguyễn

———–

Trích bài báo ngày 25.4.15 dưới đây:”Trước đó, trong một lần trao đổi với VnEconomy, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, từ cuối năm 2011 Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện ra những bất ổn tại Ocean Bank.“(HT)

Trích bài báo ngày 25.4.15 dưới đây:”….đảm bảo chi trả tiền gửi, ngăn ngừa sự lây lan các yếu kém của Ocean Bank sang các tổ chức tín dụng khác“(HT) Vậy thì từ 2011 đến bây giờ, sự lây lan yếu kém đó đã tàn phá hệ thống NHTM nên bây giờ mới có 88 NH nữa phải xử lý.

Câu trả lời cho câu hỏi trên thì một là TĐ cứu NH Ocean sốt 4 năm trời qua để hưởng lại quả hay vì ổn định chính trị hay vì Luật Phá Sản tín dụng chưa có hình thành ??? Vì là tiền thuế của người dân dùng để xử lý 2 NH này, người dân muốn TĐ phải giải trình lý do vì đâu ếu kém của Ocean Bank dc nuôi dưởng 4 năm nay ????

Bây giờ buộc phải trích lập dự phòng nên nợ xấu phải là write-off (bãi bỏ) tức là số tiền nợ xấu đó cho qua phà, bỏ, hủy, điều này có nghĩa là tổng tài sản ko dc kê khai khoản nợ xấu đó nữa mà phải loại ra khỏi bảng balance sheet. Tức là Tổng tài sản xẹp xuống, nợ vẫn y nguyên nên sau khi trừ nhau ra thì vốn sở hữu trở thành âm, khi vốn sở hữu âm thì NHNN họp ĐHCĐ (như với VNCB và Ocean Bank) để chung vốn thêm, nếu ko chung vốn dc thì NHNN mua lại với giá zero cổ phiếu) CXN_042515_8731_KT tăng trưởng khủng khiếp, 6.03%: Ngân hàng Nhà nước mua Ocean Bank giá 0 đồng (GDP formula, VNCB)

Trích bài 8731 ngày 25.4.15:”Trước khi được Ngân hàng Nhà nước công bố mua lại với giá 0 đồng, OceanBank đã tính tới phương án phát hành cổ phần để bổ sung vốn song không được cổ đông thông qua tại đại hội (chỉ có 33% đồng ý). Hiện nay, mức vốn pháp định tối thiểu mà Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng thương mại phải đáp ứng là 3.000 tỷ đồng. Các báo cáo tài chính công bố trước đây của OceanBank đều cho thấy vốn điều lệ ở mức 4.000 tỷ. Tuy nhiên, tờ trình của nhà băng tại đại hội lần này lại cho biết, vốn điều lệ thực của ngân hàng hiện chưa đủ mức vốn pháp định 3.000 tỷ đồng.Do đó, ngân hàng từng đề xuất cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ (sau khi trừ lỗ luỹ kế). Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư bên ngoài (dưới 100 người) với giá 10.000 đồng mỗi cổ phần. Nhà băng này cũng quy định điều kiện bên mua cổ phần sẽ trở thành nhà đầu tư chiến lược lâu dài của ngân hàng và cùng đồng hành, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Đặc biệt, OceanBank quy định nhà đầu tư muốn mua cổ phần phải nộp tiền mặt, không sử dụng vốn ủy thác, vốn huy động, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để mua cổ phần ngân hàng, có tài chính lành mạnh, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm… Riêng khối lượng phát hành dự kiến chưa được công bố cụ thể.“(HT)

CXN: Vì bọn đầu đất NHNN này ko nghe CXN mà siết nợ xấu, phá sản NHTM từ 5 năm trước nên bây giờ dồn cục, nợ xấu, phá sản NH, trái phiếu thiếu hụt, NS thâm thủng, tiền huy động thiếu, cho vay phát triển DNNVV…Tất cả dồn một cục, tiếng Anh gọi là “They will fall flat on their faces” tức là phen này chúng té vỡ mật tất cả.

Nếu 5 năm trước chúng siết nợ xấu như CXN khuyên thì NHTM đâu có nặng gánh thế này, thì sẽ không có nhiều NH phải tái cấu trúc, 90% vẫn lành mạnh. NS ko thâm thủng nhiều, nhu cầu TPCP không nhiều thì còn room cho vay phát triển DNNVV, thuế cũng tốt vì ko nhiều DNNVV đóng cửa như 650 ngàn/700 ngàn. Tiền huy động sẽ dồi dào vì ko đổ hết vào BĐS vô ích, phí phạm và dĩ nhiên khối NHTM khỏi phải trích lập dự phòng hằng triệu tỉ, thay vì chỉ có 50 ngàn tỉ cho cả hệ thống thôi. Và sẽ không có chuyện zero cổ phiếu. Tất cả chỉ là nhờ vào cái khôn ngoan xử lý đúng lúc, đúng nơi và đúng cường độ, đó là những điều 93 triệu dân đừng hòng có ở một thằng ngu xuẫn và dốt nát làm Thủ Tướng hay TĐ NHNN. Đây tất cả có phải lỗi của Bình Ruồi và 3D hay không ???? CXN_062413_2748_Có quyền lực nhưng “dĩ hoà vi quý” để thoả thuận ngầm” thì NHNN thể hiện rất nhiều qua việc để nợ xấu từ 50 ngàn tỉ đầu năm 2011 đến 1 triệu tỉ ngày hôm nay: “Quyền lực” của VAMC

CXN*_09.06.12_1758_Quay ngược kim đồng hồ, nếu NH đầu tiên với nợ xấu cao nhất phá sản hoàn toàn tháng 2.2011 thì kinh tế ngày nay có bế tắc như thế này hay không ????.

CXN*_090612_1757_Quay ngược kim đồng hồ, nếu Vinashin phá sản hoàn toàn ngày 30.06.2010 thì kinh tế ngày nay có bế tắc như thế này hay không ????

CXN*_013013_2165_Tôi gọi là mớ bòng bong, ĐCS gọi là ma trận: Để nền kinh tế thoát khỏi “ma trận”

CXN*_090612_1759_Nếu ngày hôm nay không phá sản nhà băng thì 2 hay 3 năm nữa sẽ ra sao ??? (nợ xấu)

CXN*_100712_1858_NHNN là thủ phạm…Giấu nợ xấu: Ngân hàng nuôi ‘bệnh ung thư’

CXN_101412_1868_Tại sao để đến bây giờ, suy sụp rồi mới nói lên sự thật…..Bi kịch nền kinh tế Việt Nam

Càng ngày kịch bản kết liễu KT của CSVN càng rõ, đồng bào ngưng đóng thuế (CP HCS sẽ không truy thu thuế), xuống đường biểu tình đột xuất để nhanh chóng lật đổ bọn ăn hại đái nát, bất tài, tham nhũng, quản lý KTVM tồi vì ngu xuẫn và dốt nát để nhanh chóng có một CP mới có tài hơn, trong sạch hơn.

Melbourne

05.05.15

Châu Xuân Nguyễn

====================
http://vneconomy.vn/tai-chinh/vi-sao-mua-lai-ocean-bank-gia-0-dong-20150425073627457.htm

19:59 – Thứ Bảy, 25/4/2015 Print

Vì sao mua lại Ocean Bank giá 0 đồng?

“Chúng tôi không mua ngân hàng với mức giá mị dân”, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói với VnEconomy…

Vì sao mua lại Ocean Bank giá 0 đồng?

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình.

Minh Đức

Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước ra thông cáo tuyên bố mua toàn bộ cổ phần của Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank). Đây là trường hợp thứ hai cơ quan này phải mua lại bắt buộc với giá 0 đồng, sau khi mua lại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đầu tháng 3/2015.

Tránh lây lan yếu kém

Thông cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua hoạt động của Ocean Bank đã bộc lộ nhiều yếu kém; việc quản trị và điều hành vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật.

Trước tình hình đó, để kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tổn thất tài sản của ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định đặt Ocean Bank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Với tổn thất tài chính nặng nề, trong khi Ocean Bank không có các giải pháp khả thi để tăng vốn điều lệ đảm bảo mức vốn pháp định theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, nhằm xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại yếu kém của ngân hàng, căn cứ các quy định hiện hành, Ngân hàng Nhà nước đã tuyên bố mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Ocean Bank.

“Việc trực tiếp mua lại toàn bộ cổ phần của Ocean Bank giúp Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn chủ động trong việc tiếp tục tái cơ cấu Ocean Bank, đảm bảo chi trả tiền gửi, ngăn ngừa sự lây lan các yếu kém của Ocean Bank sang các tổ chức tín dụng khác”, thông cáo trên viết.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước trở thành chủ sở hữu (100%) vốn điều lệ) của Ocean Bank; chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của OceanBank.

Để đảm bảo ổn định công tác quản trị, điều hành, Ngân hàng Nhà nước chỉ định Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) tham gia quản trị, điều hành Ocean Bank.

“Không mua với giá mị dân”

Trước đó, đầu tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chính thức hoàn tất việc mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần VNCB với giá 0 đồng, tiến hành chuyển đổi thành ngân hàng TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu.

Sau trường hợp của VNCB, một số ý kiến cho rằng, việc mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần ngân hàng yếu kém là biện pháp quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước trong khống chế và kiểm soát rủi ro đối với hệ thống, tuy nhiên mức giá 0 đồng là không hợp lý.

Theo quan điểm bên lề của một luật sư trong ngành ngân hàng, 0 đồng không phải là giá để thực hiện các giao dịch, để hạch toán sổ sách… Ít nhất phải là mức giá 1 đồng, điều mà trên thế giới đã từng làm, vì nó có giá trị để thực hiện giao dịch mua lại, dĩ nhiên chỉ mang tính tượng trưng.

Thậm chí thời gian gần đây, một số bàn luận trong giới đầu tư cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ “sửa lại” mức giá nói trên khi mua lại bắt buộc ngân hàng yếu kém tiếp theo.

Trả lời VnEconomy sau tuyên bố mua lại Ocean Bank, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết: Ngân hàng Nhà nước không thực hiện theo chính sách giá tượng trưng 1 đồng như một số nước đã làm.

Theo ông, nếu áp một mức giá có giá trị dương trong trường hợp này thì chỉ là để “mị dân” mà thôi. “Chúng tôi không mua ngân hàng với mức giá mị dân”, Thống đốc Bình nói.

Bởi lẽ, Thống đốc nói, giá phải là giá trị thật. Giá trị thật của VNCB và Ocean Bank khi Ngân hàng Nhà nước mua lại đã là âm. Vốn điều lệ bị âm và tự thân họ không thể bù đắp nổi để có được một mức dương trên 0 đồng.

Ví dụ mà Thống đốc đưa ra, giả sử vốn điều lệ của ngân hàng là 3.000 tỷ đồng, nhưng thực tế đã thua lỗ tới 10.000 tỷ đồng, tức âm tới 7.000 tỷ đồng. Theo đó, nếu xét đúng giá trị để giao dịch là giá trị âm.

“Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng, để nói với người dân rằng giá trị cổ phần của ngân hàng đó không còn nữa”, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Sau khi mua lại, cũng như với VNCB, Ngân hàng Nhà nước sẽ trực tiếp tái cơ cấu và vực dậy Ocean Bank, qua đầu mối chỉ định thực hiện là VietinBank.

Khi trở thành chủ sở hữu, Ngân hàng Nhà nước khẳng định toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại Ocean Bank sẽ được đảm bảo.

Trước đó, trong một lần trao đổi với VnEconomy, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, từ cuối năm 2011 Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện ra những bất ổn tại Ocean Bank. Cơ quan này đã tạo điều kiện và cơ hội để họ khắc phục.

Tuy nhiên, qua hai lần thanh tra, các sai phạm tại Ocean Bank không những không khắc phục được mà lại còn nghiêm trọng hơn. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước phải dùng biện pháp quyết liệt để xử lý ngân hàng này, cũng như ngăn chặn khả năng rủi ro lan ra hệ thống.

xxxxxxxxhttp://vi.rfi.fr/viet-nam/20170913-viet-nam-trinh-xuan-thanh-da-duoc-chinh-phu-truoc-xoa-an
Việt Nam : Trịnh Xuân Thanh từng được chính phủ trước xóa ánThanh PhươngĐăng ngày 13-09-2017 Sửa đổi ngày 13-09-2017 16:34
mediaÔng Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên truyền hình Việt Nam thông báo tự thú với cảnh sát ở Hà Nội, ngày 03/08/2017.REUTERS/Kham

Ngày 13/09/2017, Reuters cho biết, ông Trịnh Xuân Thanh, quan chức mà theo chính phủ Đức đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc tại Berlin đem về nước, đã từng được chính phủ trước xóa án về tội gây thiệt hại tài chính, theo những tài liệu mà hãng tin Anh có được.

Cụ thể, theo bức thư đề ngày 18/05/2015 của bộ trưởng Công Thương lúc đó là Vũ Huy Hoàng gởi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam ( PVC ), đã nhìn nhận trách nhiệm của ông, nhưng chính phủ không thấy có « những dấu hiệu tiêu cực » trong những hành động của quan chức này. Cho nên, các cơ quan chức năng đã đồng ý không thi hành biện pháp kỷ luật với ông Thanh.

Cũng theo bức thư nói trên, nhân vật này sau đó đã được chuyển qua giữ một chức vụ trong bộ Công Thương và được xem là đã có nỗ lực giải quyết các vấn đề ở công ty PVC, theo đúng yêu cầu của chính phủ lúc đó.

Thế mà, chính phủ hiện nay đã quyết định mở lại hồ sơ vụ án, vì ông Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đã gây thiệt hại 150 triệu đô la cho công ty PVC trong thời gian ông giữ chức chủ tịch từ 2009 đến 2013.

Theo Reuters, quyết định mở lại vụ án và kiên quyết tiếp tục truy tố ông Thanh cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam nay có thái độ cứng rắn hơn kể từ khi guồng máy an ninh thắng thế trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực mà trong đó cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thua cuộc. Đảng vẫn khẳng định là muốn diệt trừ tham nhũng, nhưng một số người chỉ trích thì cho rằng giới lãnh đạo Hà Nội đang lao vào một cuộc « săn đuổi phù thủy » khi tiến hành điều tra về các quan chức ngày càng cao cấp.

Đấu đá trong nội bộ chính quyền Việt Nam đã thu hút sự chú ý của cả thế giới khi vào tháng 08/2017, chính phủ Đức tố cáo Hà Nội đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin.

Trả lời hãng tin Reuters, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam « quyết tâm » trừng trị bất cứ cá nhân hay tổ chức nào tham nhũng và vi phạm pháp luật.

Reuters nhắc lại, theo kết quả điều tra của tổ chức Minh Bạch Quốc Tế từ 07/2015 đến 01/2017, Việt Nam là quốc gia tham nhũng nhất châu Á sau Ấn Độ và đa số người dân Việt Nam nghĩ rằng nạn tham nhũng đang trầm trọng hơn.

CXN_091517_12 715_ Ít ai có kiến thức, kinh nghiệm và tầm nhìn để thấy rằng ĐTH Tâm (vợ của Nông Đức Mạnh (NĐM) và bồ cũ của Nông Quốc Tuấn, con trai NĐM) tháo vốn (hay đúng hơn là đang tháo chạy (cùng với Nguyễn Thanh Phượng, con gái của N Tấn Dũng tháo chạy khỏi Bản Việt)) là hệ quả trực tiếp từ Văn Hóa Khinh Bỉ Tham Nhũng của tác giả Đinh Thế Huynh (cũng chính là chiến lược đánh tham nhũng của NgP Trọng)(mocking anti-corruption, NĐM, ĐTHT) : Vợ sau của cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh rút hết vốn khỏi Tập đoàn Minh Tâm

CXN_091517_12 715_ Ít ai có kiến thức, kinh nghiệm và tầm nhìn để thấy rằng ĐTH Tâm (vợ của Nông Đức Mạnh (NĐM) và bồ cũ của Nông Quốc Tuấn, con trai NĐM) tháo vốn (hay đúng hơn là đang tháo chạy (cùng với Nguyễn Thanh Phượng, con gái của N Tấn Dũng tháo chạy khỏi Bản Việt)) là hệ quả trực tiếp từ Văn Hóa Khinh Bỉ Tham Nhũng của tác giả Đinh Thế Huynh (cũng chính là chiến lược đánh tham nhũng của NgP Trọng)(mocking anti-corruption, NĐM, ĐTHT) : Vợ sau của cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh rút hết vốn khỏi Tập đoàn Minh Tâm
xx


x
Châu Xuân Nguyễn
xx
Với PT Dân Chủ Cuội, DC Từ Thiện, DC đô La, DC lợi dụng Hoàng Kỳ của Lâm Ngân Mai, Việt Tân, 27 Hội Đoàn, Liên Tôn thì càng ngu xuẫn đến độ công kích Đinh Thế Huynh với chiến dịch đó.
xx
Những nhóm người trên mang tiếng tranh đấu nhưng đường lối thì bị giật dây bởi những cái gọi là CS phản tỉnh như Tương Lai, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang A (vẫn tôn thờ thằng HCMinh) thì làm sao nhìn thấy dc sức mạnh của truyền thông. Họ nghe lời những thằng suốt đời sống trg chế độ bưng bít thông tin của CS như GS TL, NTV, NQA thì làm sao thấy dc hiệu ứng của truyền thông với tác dụng của “Văn Hóa Khinh Bỉ Tham Nhũng”
xx
Chúng ta ai cũng biết truyền thông lề trái chủ yếu là “tự kiểm duyệt”, họ biết những chuyện tham nhũng nhưng ko dám viết ra sợ tuyên giáo rút thể báo chí, phạt tiền và tù nặng (3D là ng dùng những công cụ này nhiều nhất để bịt miệng tất cả những ai muốn viết vế hệ thống NHNN của Bình Ruồi và hệ thống tham nhũng hằng chục tỷ đô của TĐ Dầu Khí PVN (bây giờ 3D ko còn nữa thì tất cả những phiên Tòa Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Phạm Công Danh vừa phơi bày PVN và NHNN (NV Bình và Đinh La Thăng).
xxx
Về khía cạnh này, nhà báo Huy Đức là ng tiền phong lật mặt bọn tham nhũng nên chúng ta mới có đầy đủ thông tin về VN Pharma, BOT, NHNN, PVN, Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Phạm Công Danh và rồi sẽ có thông tin đầy đủ về mức độ tham nhũng của Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình rồi Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Tấn Dũng.. đó là tiến trình phải tới.
xx
Khi ĐT Huynh, cha đẻ của tuyên giáo CSVN tuyên bố ng dân phải có thái độ , văn hóa khinh bỉ tham nhũng thì có một ng tung hê, hoan nghênh ngay, những PTDC thì lớn tiếng mạt sát ĐTHuynh, như vậy bây giờ mọi ng thấy não trạng của bọn VT, DC cuội này là có tí tẹo cở bao nhiêu !!!
xx
KẾT LUẬN
XXXX
Với một nhóm ng như Việt Tân, Phong Trào Dân Chủ cuội, từ thiện, đô la, giả danh Hoàng Kỳ, 27 Hội Đoàn, Liên Tôn phải bám đít bọn NQA, GS Tương Lai, Nguyễn Trọng Vĩnh để kiếm tiền, thực hiện mưu sinh nghề dân chủ thì CXN phải loại chúng khỏi tầm ảnh hưởng của Dân VN. Nếu để chúng nắm và thao túng cuộc tranh đấu thì chắc chắn dân VN sẽ có thêm 100 năm nô lệ cho độc tài và CS nữa.
xx
CXN, 15.9.17, Melb
Mời xem bài văn hóa khinh bỉ tham nhũng bên dưới…11 636 ngày 15.9.16 (đúng 1 năm nay)
CXN _091516_11 636_Đây chính là cơ hội để toàn dân VN thoát ách CSVN và phát triển quốc gia, văn hóa Tây Âu là khinh bỉ tham nhũng thì Tây Âu mới phát triển bền vững được. Tại sao những nhà DC lại chế diễu chuyện này ??? (mocking anti-corruption): Tạo áp lực để kẻ tham nhũng không chịu nổi
xxx
Châu Xuân Nguyễn
xx
Ở Tây Âu, hể đụng tới tham nhũng là điều tra, truy tố, kết án và tù, không cần biết ai tố cáo vì mục đích gì, thù cá nhân, vụ lợi, đẩy đi để trống ghế cho người tố cáo… Nếu điều tra có tham nhũng thì dư luận (dư luận quần chúng là rất quan trọng, nếu dư luận cảm tính như vụ Trịnh Xuân Thanh và Người Buôn Gió thì tham nhũng không bao giờ bị tiêu diệt). Tại sao chúng ta chỉ bàn chống tham nhũng ở quán cà phê, bàn nhậu mà khi ĐCSVN sẵn sàng chống tham nhũng thì chúng ta lại thờ ơ và chế diễu như bài này Tại sao câu nói của ông Huynh khiến công dân mạng được một trận cười như vậy? (TXT) (xem nguyên bài bên dưới)
xx
Khi dư luận quần chúng đều chống tham nhũng thì lúc đó ĐCSVN sẽ không còn chổ để dung túng cho đại đa số Đảng viên nữa (vì đại đa số đảng viên là tham nhũng). Lúc đó không còn “có ăn nữa” thì chúng bỏ đảng hằng triệu. Khi chúng bỏ đảng thì đảng yếu đi rất nhiều, đó chính là lúc lật đổ đảng dễ dàng nhất.
xx
Trích bài Tại sao câu nói của ông Huynh khiến công dân mạng được một trận cười như vậy? (TXT)
: “Tham nhũng là hành động của kẻ lợi dụng chức vụ để ăn cắp tiền của dân. “Thằng ăn cắp” to đầu lặng lẽ ấy còn nguy hiểm gấp hàng nghìn, hàng tỉ lần một thằng ăn cắp ngoài đường. Nếu những thằng ăn cắp lớn nhỏ mà sợ cái văn hoá khinh bỉ và biết xấu hổ thì chúng đã không ăn cắp và chúng đã là những con người hoàn toàn khác. Hơn nữa, không có thằng ăn cắp nào mà lại đi vỗ ngực tự xưng “tao là thằng ăn cắp đây” để mọi người nhổ vào mặt, hay tát vào mặt thể hiện sự khinh bỉ như lời ông dạy.”(HT)
xx
CXN: Đọc lời trích thì nhìn ra ngay cái sai lầm của tác giả Châu Đoàn… Chính vì cái văn hóa khinh bỉ tham nhũng chưa hình thành lan rộng nên tham nhũng không có sợ, nếu nó hình thành phổ quát như Mỹ, Úc thì ai muốn tham nhũng cũng suy nghĩ rất kỹ, từ đó tham nhũng sẽ bớt hay chí ít nó bớt lộ liễu, bớt chướng tai gai mắt.
xx
Những thằng tham nhũng không cần vỗ ngực xưng tên, người dân chỉ cần thấy xe hơi nhà lầu với lương công chúc quèn là 10 triệu vnd/.tháng là người dân tỏ mặt khinh khi rồi, từ đó nó sẽ bớt tham nhũng rất nhiều, lúc đó chúng ta ko có dự án đắp chiếu, tham nhũng trong Tập đoàn, Tcty, đường mới nghiệm thu là lún sụt, tài trợ cho Kuwait, cty Nhật, xây tòa hành chính trái bắp, xây tượng đài, đạm ninh Bình, nhà máy Ethanol v.v…
xx
Những người như Trọng Lú nghĩ chấn chính tham nhũng là sẽ củng cố đảng, đảng sẽ tồn tại lâu dài hơn, đó là những ng nằm mơ, nhìn ng nằm mơ như Gorbachov thì thấy hắn thức tỉnh sau Glasnot và Perestroika là tan rã của khối LX CXN _082116_11 590_Trọng Lú bây giờ có vẻ giống Gorby 1991 quá (Với tư cách TBT đảng CS và Tổng thống Liên bang ông ta đề ra 2 chương trình Glasnost – công khai và Perestroika – tái cấu trúc. Gorby ngây thơ tin rằng 2 cái đó có thể khôi phục uy tín cho Đảng và cứu vãn Liên bang xô viết. Từ đáy lòng ô ta ko muốn đảng mất quyên lãnh đạo và Liên bang tan rã.)… còn nữa (similarity between Trong and Gorbachov, collapse of communism, USSR): Kỉ niệm 19/8/1991.
xxxxxxxxxx
KẾT LUẬN
XX
Hãy ủng hộ ý tưởng này của Đinh Thế Huynh, thực hiện ý tưởng này sẽ làm ĐCSVN tan rã rất nhanh.
CXN, 15.9.16, Melb
xxxhttp://baotiengdan.com/2017/09/14/vo-sau-cua-cuu-tong-bi-thu-nong-duc-manh-rut-het-von-khoi-tap-doan-minh-tam/

Vợ sau của cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh rút hết vốn khỏi Tập đoàn Minh Tâm
Nhà Đầu Tư
Cựu ĐBQH Đỗ Thị Huyền Tâm thoái hết vốn khỏi Tập đoàn Minh Tâm
14-9-2017
Cựu TBT Nông Đức Mạnh và bà Đỗ Thị Huyền Tâm. Ảnh: internet
Tỷ lệ sở hữu của bà Đỗ Thị Huyền Tâm tại Tập đoàn Minh Tâm giảm từ 81% về 0% theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 22/8/2017.
Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, bà Đỗ Thị Huyền Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Tâm (Minh Tâm Group) – vừa thoái hết vốn khỏi doanh nghiệp này.
Cụ thể, sau khi công ty tăng vốn từ 99 tỷ đồng lên 126 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của bà Đỗ Thị Huyền Tâm đã giảm mạnh từ 81% về 0%.
Cựu Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các khoá XII và khoá XIII là cái tên gắn liền với gần 2 thập kỷ phát triển của Minh Tâm Group.
Minh Tâm Group tiền thân là Công ty TNHH Minh Tâm được thành lập năm 2001, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Dưới sự lãnh đạo của bà Đỗ Thị Huyền Tâm, Minh Tâm Group đến nay đã trở thành một nhóm các doanh nghiệp hàng đầu tỉnh Bắc Ninh, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực bất động sản, giáo dục, kinh doanh khách sạn, sản xuất phân bón, bao bì, thức ăn chăn nuôi…
Chưa rõ động thái rút vốn có đồng nghĩa với việc vị cựu ĐBQH thoái lui khỏi Minh Tâm Group, hay chỉ đơn thuần là chiến thuật tái cơ cấu cổ phần của bà Đỗ Thị Huyền Tâm và những người liên quan.
Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật hiện nay của Minh Tâm Group là bà Hoàng Thị Bình Yên, sinh năm 1989, trú tại Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
Những ông chủ họ Đỗ ở trạm BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ
Trong danh sách cổ đông sáng lập của Minh Tâm Group còn có một cái tên họ Đỗ khác là ông Đỗ Ngọc Minh (trú tại Hà Nội).
Tại thời điểm 2014, ông Đỗ Ngọc Minh là cổ đông lớn nhất của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Minh Phát – “Ông chủ” của dự án BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ.
Cụ thể, năm 2014, Công ty Minh Phát thực hiện tăng vốn điều lệ từ 369 tỷ đồng lên 568 tỷ đồng, trong đó ông Đỗ Ngọc Minh góp 312,4 tỷ đồng, tương đương 55%.
Một cá nhân họ Đỗ khác là ông Đỗ Minh Đức cùng bà Nguyễn Thị Cẩm Tú (cùng trú tại một địa chỉ ở Hà Nội) góp lần lượt 39% và 6% vốn tại Công ty Minh Phát.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú cũng đồng thời là Tổng giám đốc của Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ – doanh nghiệp dự án sở hữu trạm BOT cùng tên, nơi Công ty Minh Phát sở hữu 65% vốn.
Nhóm các thể nhân này còn sở hữu một doanh nghiệp rất lớn cũng hoạt động trong lĩnh vực BOT là CTCP Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành.
Công ty Công Thành được thành lập vào tháng 6/2014. Đến giữa năm 2015, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.556 tỷ đồng, với các cổ đông sáng lập là ông Đỗ Minh Đức góp 52% vốn, bà Nguyễn Thị Cẩm Tú góp 33%.
Dù chỉ mới hoạt động và chưa có tên tuổi trong ngành xây dựng cầu đường, song Công ty Công Thành tháng 5/2015 đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án Đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương theo hình thức hợp đồng BOT, có tổng mức đầu tư lên tới 14.000 tỷ đồng.
Bà Đỗ Thị Huyền Tâm sinh ngày 17/10/1966 tại TP. Bắc Ninh. Bà có bằng cử nhân kinh tế Ngoại thương, trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Bà Huyền Tâm từng là Đại biểu Quốc hội các khoá XII và khoá XIII, đồng thời là uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
xxx
Tại sao câu nói của ông Huynh khiến công dân mạng được một trận cười như vậy? (TXT v/s NPT, mocking anti-corruption)
Posted by adminbasam on 13/09/2016
FB Chau Doan
13-9-2016

Ông Đinh Thế Huynh và câu nói ngây ngô. Ảnh: FB Chau Doan/ internet
Câu nói không sai nhưng nó ngô nghê, hô khẩu hiệu rỗng tuếch và sẽ chẳng hề cải thiện vấn nạn tham nhũng của đất nước. Tham nhũng là hành động của kẻ lợi dụng chức vụ để ăn cắp tiền của dân. “Thằng ăn cắp” to đầu lặng lẽ ấy còn nguy hiểm gấp hàng nghìn, hàng tỉ lần một thằng ăn cắp ngoài đường. Nếu những thằng ăn cắp lớn nhỏ mà sợ cái văn hoá khinh bỉ và biết xấu hổ thì chúng đã không ăn cắp và chúng đã là những con người hoàn toàn khác. Hơn nữa, không có thằng ăn cắp nào mà lại đi vỗ ngực tự xưng “tao là thằng ăn cắp đây” để mọi người nhổ vào mặt, hay tát vào mặt thể hiện sự khinh bỉ như lời ông dạy.
Để diệt sâu, diệt mối thì cần phun thuốc, chứ không ai đứng ngoài tổ và kêu “sâu ơi tao khinh chúng mày lắm lắm!” rồi đứng chờ để chúng xấu hổ quá mà chui ra. Nếu làm thế, bọn sâu sẽ ngồi trong tổ cười và nghĩ bụng sao chúng mày ngu thế, còn lâu bố mới xấu hổ. Tiền bố cho gái không cần nghĩ, chim bố thoải mái tung hoành trong bể sướng. Bọn sâu con của bố tiêu mấy đời không hết, cần thì bố cho chúng phắn ra nước ngoài tránh thuốc lâu dài. Bố sướng trước cái đã, xấu hổ bố để sau. Đời là mấy tí. Cứ cho chúng mày hô. Hô càng nhiều thì chúng mày càng ngu, càng không có thời gian nghĩ ra thuốc diệt.
Câu nói khiến mọi người cười bởi nó là đương nhiên, trẻ con cũng biết. Chẳng lẽ không có sự hô hào của ông thì chúng tôi, những người dân không biết khinh bỉ kẻ tham nhũng? Mà chúng tôi không chỉ khinh bỉ mà còn căm thù những con mọt khổng lồ ấy cơ. Chúng như những con quỷ hút máu dân lành, vắt kiệt tài nguyên đất nước. Đến cái gường, con trâu, con bò của người nông dân chúng còn không tha cơ mà. Cho nên, người dân không cần ông Huynh dậy bảo điều này. Nhất định là không.
Vậy ông Huynh đang giao giảng cho ai? Chắc là cho các đảng viên. Nhưng vấn đề ở đây là chỉ có quan chức mới có thể tham nhũng mà ở Việt Nam thì chỉ có đảng viên mới có thể làm quan chức. Vậy, vô tình ông Huynh đã hô hào những đồng chí của mình khinh bỉ nhau. Điều này có vẻ như không khôn ngoan lắm trong nhiệm vụ bảo vệ uy tín và đoàn kết của đảng. Nhưng thôi, đấy là việc nội bộ các ông, tôi không rỗi hơi bàn nhiều.
Bàn một chút về câu chữ. Khi dùng đến chữ “phải” là người ta nghĩ đến luật lệ, là sự bắt buộc. Không ai lại đi nói “phải” với văn hoá cả. Văn hoá là một khái niệm mềm mại, là một sức sống tự nhiên, không ai cưỡng bức văn hoá bằng chữ “phải”. Ông Huynh nên chuẩn bị lời phát biểu kĩ lưỡng ra giấy giống như các đồng chí của ông thường làm. Tuy nhiên, điều này thông cảm được bởi có lẽ là do ông quen hô khẩu hiệu.
Nói dài nhưng thực ra thì ý cũng chỉ ngắn gọn thế này. Tôi đề nghị các ông tôn trọng người dân hơn khi phát biểu. Đừng nghĩ người dân là trẻ con mà hồn nhiên như anh tiên (tiên là phải chẳng xinh) mà đứng lên dậy bảo những điều ngô nghê, không nói ai cũng hiểu. Người dân chúng tôi cần lãnh đạo có phát ngôn và hành động có hiệu quả cụ thể. Chúng tôi mệt mỏi khi phải nghe khẩu hiệu kiểu loa phường lắm rồi. Đưa ra chính sách, giải pháp cụ thể mới khó chứ hô hào chung chung thì ai cũng làm được.
Mà lần sau, nếu ông Huynh thích hô khẩu hiệu thì hô trong nội bộ các đồng chí của ông thôi. Tôi cam đoan các đồng chí của ông sẽ ngoan ngoãn dạ vâng nuốt từng lời vàng ngọc của ông. Tất nhiên là bề mặt thôi, thực tế trong lòng thế nào thì thánh mới biết. À, tôi đoán những đồng chí tham nhũng nhiều nhất sẽ là những đồng chí dạ vâng ngoan ngoãn nhất. Nhưng mà thôi, cũng cảm ơn ông vì chúng tôi được một trận cười.